Fiskhälsa

 

 

Start Fisksjukdomar Odlad fisk Vildfisk Kontakt Länkar Nyheter Suomeksi!

Flavobacterium columnare

Under de senaste åren har Flavobacterium columnare allt oftare isolerats i samband med sjukdomsutbrott i fiskodlingar i sötvatten. Varma somrar har sannolikt bidragit till detta eftersom bakterien trivs bäst då vattentemperaturen överstiger +15°C, det får gärna vara 20-25°C. Försämrad vattenkvalitet, täta fiskbestånd och långsamt vattenutbyte ökar märkbart risken för sjukdomsutbrott förorsakade av
F. columnare

F. columnare är Gram-negativ, stavformad (0,5 x 3-25µm) och producerar gult pigment.

Sjukdomsbild och symptom

Man kan observera två olika sjukdomsbilder hos fisk som angripits av F. columnare , gälinfektioner och hudinfektioner.

Gälinfektioner ger ofta relativt få synliga symptom, speciellt hos mindre fiskar, innan de dör. Infektionen börjar i gälfilamentens spetsar och mellanrummen mellan filamenten fylls med bakteriemassa och slem. I varmt vatten hindrar slemmet andningen och fisken kvävs. 
Ibland kan symptomen vara riktigt kraftiga. Det utvecklas en svår nekros i gälarna, gälvävnaden bryts ner och ersätts med en gulaktig massa som består av bakterier, slem och smutspartiklar. Saprolegnia får ofta fotfäste i infekterade gälar och man kan se svamptofsar sticka ut bakom gällocken. Gälinfektionen kan även leda till en systemisk infektion varvid fiskens alla organ angrips.

Begynnande hudinfektioner kan ofta ses som ljusare hudområden bakom fiskens ryggfena och på fiskens sidor. Fenorna börjar erodera och det kan uppstå djupare sår i de angripna områdena. Ett sadelformat sår bakom ryggfenan är ofta karakteristiskt för fiskar som angripits av F. columnare (bild). 

Behandling

Badning med bakteriedödande medel såsom kloramin eller benzalkoniumklorid kan vara till hjälp vid infektioner med F. columnare, om behandlingen sker i tid (Formalinbad kan i detta skede vara direkt dödliga för fisken om gälarna är skadade). Om infektionen blivit systemisk är man ofta tvungen att använda medicinfoder med t.ex. tetracyklin. Vid svåra sjukdomsutbrott kan det tyvärr hända att fisken mist sin aptit och därför inte äter av medicinfodret. 
Ibland kan det vara motiverat att upprepa badbehandlingen under ett par dagar efter att man inlett en medicinkur för att ytterligare minska på smittrycket.

 


Tillbaka