Första sidan

Anmälning

Program

Presentationer

Inbjudna talare

Kontakta oss

Vägbeskrivning

Enkätresultat

UtvärderingTidtabell

13.11 kl 12.00-12.45 Registrering i Olympiaterminalen
13.11 kl 12.50 Introduktion
13.11 kl 13.00 Konferensen börjar
13.11 kl 17.00 Fartyget avgår
14.11 kl 09.30 Framme i Stockholm
14.11 kl 13.00 Konferensen återupptas
14.11 kl 17.00 Fartyget lämnar Stockholm
15.11 kl 09.55 Fartyget anländer till Helsingfors


Mer detaljerat ser programmet ut som följer. De inbjudna talarna är markerade med ett I och ett O för de kontribuerande. Tiden för talen är 30 respektive 20 minuter i vilket fem minuters diskussionstid ingår.

Fredag 13.11Lördag 14.11
13:00 I1 Stig Stenholm
Världen som fakta och information
13:00 I6 Dage Sundholm
Magnetiskt inducerade strömmar i molekyler
13:35 O1 Mats Braskén
Från kvantpunkter till dieselmotorer
13:35 O5 Tomas Lindén
Distribuerad data-analys inom CMS-experimentet
14:00 O2 Timo Lähde
Grafén, ett nytt halvledande material
14:00 O6 Marie Backman
Nanovetenskap - storleken har betydelse
14:25 I2 Henrik Lauren
Fysiken i gymnasiet och studentexamen
14:25 I7 Olof Solin Korlivade positronstrålande radionuklider: produktion och medicinska applikationer
15:00 Kaffe - buffet 15:00 Kaffe - buffet
15:30 I3 Kai Nordlund
Kommer rå datorkapacitet att klå människohjärnan i att beskriva naturen?
15:30 I8 Thomas Hackman
Kan vi göra prognoser för solens aktivitet? - Resultat från forskning i stjärnors magnetiska aktivitet
16:05 O3 Patric Granholm
Kärnstrukturer
16:05 O7 Daniel Tobjörk
Tryckta transistorer på papper och plast
16:30 I4 Tom Lönnroth
Varifrån kommer grundämnena på jorden och i universum
16:30 O8 Nils Törnqvist
Om Particle Data Group och om "Higgs bosonens moder":sigma mesonen
16.55 O9 Åsa Lindberg och Kai Nordlund
TekNatur
17:05 Kaffepaus 17:05 Kaffe - buffet
17:30 O4 Mikael Ehn
Aerosolpartiklar i atmosfären och deras inverkan på klimatet
17:30 O10 Ingvar Stål
Den vetenskapliga metoden som ett intresseväckande medel i högstadiefysik
17:55 I5 Johan Lindén
Erfarenheter från fysikens ABI-infoturnéer, labbkurser och övrig fysikshow-verksamhet
17:55 Paneldebatt ledd av Bertil Eklund
Behöver vi studentexamen i fysik? Med Jonas Waxlax, Jonatan Slotte, Björn Fant, Tom Lönnroth och Mats Braskén
18:30 Postersession
19.30 Paus
20.00 Buffetmiddag 20.00 Paus
21.00 Konferensmiddag

Sidan uppdaterad 18.11 2009.