Första sidan

Anmälning

Program

Presentationer

Inbjudna talare

Kontakta oss

Vägbeskrivning

Enkätresultat

UtvärderingDeltagarna har möjligheten att presentera sin forskning eller annat fysikrelaterat. Presentationerna sker antingen muntligen eller i form av en poster. Vi vill i detta skede påminna om att presentationerna främst är avsedda för lärare och studerande.

Muntliga presentationer

Längden på de inbjudna talarnas presentationer är 30 min. De övriga presentationerna är 20 min långa. Efter varje presentation har 5 min reserverats för diskussion och frågor. Antalet muntliga presentationer är begränsat.

Posters

Postern bör vara av storleken A0. Tejp kommer att tillhandahållas och upphängingen sker under den andra kafferasten på fredagen.
Sidan uppdaterad 18.11 2009.