Första sidan

Anmälning

Program

Presentationer

Inbjudna talare

Kontakta oss

Vägbeskrivning

Enkätresultat

UtvärderingHär presenteras resultaten från den elektroniska enkäten som hölls efter paneldebatten.

Frågor angående fysikdagarna

F1: Jag tillhör kategorin: F2: Behövs ett forum som de Finlandssvenska fysikdagarna?

1: Student
2: Lärare
3: Forskare/unilärare


1: Ja!
2: Nej
3: I någon mån.

F3: Vad önskar du mera av? F4: Har dagarna gett dig nyttiga erfarenheter?

1: Fysik!
2: Didaktiska-/läroplansfrågor
3: Det är lagom som det är.


1: Ja!
2: Nej, alldeles för lite.
3: Ja, i någon mån.


Frågor från paneldebatten

F5: Vad anser du att är viktigast? Att eleverna F6: Borde fysikkursernas tyngdpunkt

1: kan lösa problem teoretiskt.
2: har förmåga att kombinera teori och praktik.
3: kan presentera/förklara/argumentera i fysikaliska termer.


1: ligga på matematisk formalism.
2: vara beskrivande.
3: vara laborativ, undersökande.

F7: Ska vi ha ämnesrealen i fysik i nuvarande form? F8: I ämnesrealen i fysik skall 8 frågor besvaras (av 13). Anser DU att

1: Ja.
2: Nej, den borde slopas.
3: Nej, den borde modifieras.


1: detta är lagom.
2: det är för få frågor.
3: det är för många frågor.

Sidan uppdaterad 18.11 2009.