Första sidan

Anmälning

Program

Presentationer

Inbjudna talare

Kontakta oss

Vägbeskrivning

Enkätresultat

UtvärderingUtvärdering

Vänligen fyll i nedanstående utvärderingsblankett. Din respons är ovärderlig för utvecklandet av framtida Fysikdagar!

Utvärderare
studerande
skollärare
doktorand
forskare
övrig?
Det vetenskapliga programmet Ge vitsord enligt skolvitsordsskala (4 = underkänt/inget alls, 10 = utmärkt/mycket)


4 5 6 7 8 9 10 Kan inte säga


4 5 6 7 8 9 10 Kan inte säga


Lämpliga
Lite för vetenskapligt specialiserade
Alldeles för vetenskapligt specialiserade
Lite för allmänna
Alldeles för allmänna?
Kan inte säga


4 5 6 7 8 9 10 Kan inte säga


4 5 6 7 8 9 10 Kan inte säga


Bra
Borde ha varit fler tal om fysikundervisningen
Borde ha varit fler vetenskapliga tal
Kan inte säga


4 5 6 7 8 9 10 Kan inte sägaPraktiska arrangemang
4 5 6 7 8 9 10 Kan inte säga


4 5 6 7 8 9 10 Kan inte säga


4 5 6 7 8 9 10 Kan inte säga


Helheten
4 5 6 7 8 9 10 Kan inte säga
Gruppspecifika frågor Du kan lämna frågor för övriga grupper ofyllda.


4 5 6 7 8 9 10 Kan inte säga


Nej
Kanske
Jo, något litet
Jo, mycket
Kan inte säga


Andra forskare
Lärare
Studerande
Kan inte säga


Framtiden
Jo, absolut
Jo
Kanske
Nej
Nej, absolut inte
Kan inte säga


Jo, absolut
Jo
Kanske
Nej
Nej, absolut inte
Kan inte säga

Övrigt


Sidan uppdaterad 18.11 2009.