Museum Musikvetenskap


SPECIALUTSTÄLLNINGAR


SIBELIUS-UTSTÄLLNINGEN

Museets Sibeliusutställning förnyades våren 2006. I utställningen är det möjligt att bekanta sig med material hämtat ur museets omfattande samlingar, i vilka det ingår bl.a. fotografier, manuskript och tidningsurklipp (Sibelius hatt, käpp och cigarrlåda inte att förglömma). Det är också möjligt att lyssna och se på audiovisuellt material, och att bekanta sig med Sibelius sätt att komponera samt med forskning kring ämnet. Sibeliusforskarna Jukka Tiilikainen och Kari Kilpeläinen har deltagit i planerandet av utställningen. Även museets tidigare föreståndare, professor emeritus Fabian Dahlström har bidragit med sitt omfattande expertkunnande på området. Utställningens visuella stil har utformats av Suunnittelutoimisto Amerikka, i inredningsarbetet har inredningsarkitekt Assi Sandelin medverkat.


DEN PERMANENTA INSTRUMENTUTSTÄLLNINGEN

Sibeliusmuseums basutställning beskriver olika sidor av den finländska musikkulturen, samtidigt som den erbjuder inblickar i såväl andra europeiska som utomeuropeiska kulturers musikliv. Konstmusikens historia beskrivs utgående från ett lokalt perspektiv. Åbo var från och med medeltiden och långt in på 1800-talet ett centrum för musiklivet i Finland och detta återspeglar sig också i Sibeliusmuseums egen historia och i museisamlingarna. De olika instrumentgruppernas centrala drag och historiska utveckling beskrivs också i flera vitriner. Folkmusiken och folkmusikforskningen har likaså en naturlig anknytning till museets historia och samlingarna, vilket också lyfts fram i utställningen. Asiens, Afrikas och Latin-Amerikas instrument presenteras i sina egna vitriner, liksom inspelningsteknikens och ljudåtergivningens historia.

Museets nedre våning, som återinvigdes 2005, inrymmer bl.a. ett representativt urval av finländska tangentinstrument samt museets orgelsamling. 
Välkommen till museet
Aktuellt
Utställningar
Konserter
Sibelius på museet
Arkitektur
Om museet
Instrumentsamlingarna
Uthyrning
Personal
Länkar