Museum Musikvetenskap


SIBELIUS PÅ MUSEET

Det är naturligt att Finlands enda egentliga musikmuseum är namngivet efter landets mest kände tonsättare Jean Sibelius. Sitt nuvarande namn fick museet då professor Otto Andersson i slutet av 1940- talet fick tillstånd av tonsättaren själv att namnge museet Sibeliusmuseum. Bakgrunden till Anderssons önskan var professorns eget forskningsintresse och personliga kontakt med tonsättaren samt naturligtvis det Sibelius-material som redan då ingick i samlingarna.

Grunden till museets Sibelius-samling lades redan i början av 1930-talet då det material som Sibelius vän, friherre Axel Carpelan, hade testamenterat till Åbo Akademi införlivades med museet. Till samlingarna inköptes också Sibelius-manuskript som tillhört författaren Adolf Paul. Efter det har Sibelius-samlingen vuxit kontinuerligt och numera består den av bl.a. manuskript, tryckta noter, brevväxling, fotografier, program, nottryck, tidningsurklipp och artiklar. Arkivmaterialet är tillgängligt för forskare via Sibeliusmuseums arkivamanuens.

Museets Sibeliusutställning förnyades i mars 2006. I utställningen är det möjligt att bekanta sig med material hämtat ur museets omfattande samlingar, i vilka det ingår bl.a. fotografier, manuskript och tidningsurklipp (Sibelius hatt, käpp och cigarrlåda inte att förglömma). Det är också möjligt att lyssna och se på audiovisuellt material, och att bekanta sig med Sibelius sätt att komponera samt med forskning kring ämnet. Sibeliusforskarna Jukka Tiilikainen och Kari Kilpeläinen har deltagit i planerandet av utställningen. Även museets tidigare föreståndare, professor emeritus Fabian Dahlström har bidragit med sitt omfattande expertkunnande på området. Utställningens visuella stil har utformats av Suunnittelutoimisto Amerikka, i inredningsarbetet har inredningsarkitekt Assi Sandelin medverkat.

Museets ambulerande Sibelius-utställning, som i text och bild beskriver tonsättarens liv, har visats på flera håll i Europa och USA. Utställningen har sammanställts av Sibelius-forskaren Kari Kilpeläinen och museets intendent emeritus Ilpo Tolvas. Utställningen finns också tillgänglig i nätversion:

JEAN SIBELIUS (1865-1957)
på svenska


 
Välkommen till museet
Aktuellt
Utställningar
Konserter
Sibelius på museet
Arkitektur
Om museet
Instrumentsamlingarna
Uthyrning
Personal
Länkar