Museum Musikvetenskap


OM MUSEET

Sibeliusmuseums utställningsverksamhet är anknuten till det musikhistoriska arkivet och den musikvetenskapliga avdelningen vid Finlands svenskspråkiga universitet Åbo Akademi.

Grunden för museets verksamhet lades år 1926, då Otto Andersson blev den första innehavaren av den nyinrättade professuren i musikvetenskap och folkdiktsforskning vid Åbo Akademi. I anslutning till seminariebiblioteket samlade professor Andersson musikvetenskapligt och musikhistoriskt material, som bestod av noter, musikinstrument, brev och bilder. Sålunda uppstod de så kallade “musikhistoriska samlingarna vid Åbo Akademi”, under vilket namn de var kända ända till 1949, då namnet med Jean Sibelius samtycke ändrades till Sibeliusmuseum.

Till en början verkade museet i olika byggnader i akademikvarteren, men sedan invigningen av den nya byggnaden år 1968 har Sibeliusmuseum legat vid sin nuvarande plats. Från och med 1968 har museet i sin konsertsal också arrangerat en konsertserie, som erbjudit kammarmusikaliska pärlor med framstående musiker från såväl Finland som andra länder.

Sibeliusmuseum är anknutet till det statliga universitetet Åbo Akademi. Utställningsverksamheten och konsertverksamheten finansieras med medel av den privata Stiftelsen för Åbo Akademi.

 
Välkommen till museet
Aktuellt
Utställningar
Konserter
Sibelius på museet
Arkitektur
Om museet
Instrumentsamlingarna
Uthyrning
Personal
Länkar