Museum Musikvetenskap


ARKITEKTUR

Sibeliusmuseums museibyggnad är en av de mest originella skapelserna i 1960-talets modernism. Den enkla och strama, men samtidigt spännande formgivningen lockar arkitekturintresserade besökare från hela världen. Museet är också upptaget på listan över byggnader som bör bevaras på grund av sitt kulturhistoriska värde.

Den nuvarande museibyggnaden invigdes år 1968. Huset har planerats av arkitekt Woldemar Baeckman, som också har ritat många andra av Åbo Akademis nyare byggnader. Den ursprungliga inredningen har planerats av inredningsarkitekt Carin Bryggman och de tillägg som gjordes vid grundreparationen år 2002 har planerats av inredningsarkitekt Assi Sandelin.

Den låga museibyggnaden utgör ett modernt, men samtidigt diskret tillägg i de äldre akademibyggnadernas empireomgivning. Väggytorna utgörs av glas och råbetong, i vilken gjutspåren lämnats synliga. Flera harmoniska detaljer luckrar upp den strama allmänna linjen, såsom huvudfasadens ornamentala fönsterramar i betong och balustraderna i sten. Byggnaden är i två våningar med bottenplan sänkt under marknivån. I övre våningen ligger själva musei- och konsertsalen, där taket uppbärs av fyra pelare som trattformigt utvidgas uppåt. Resten av den övre våningen utgörs av tre längor som omgärdar en atriumgård i mitten av byggnaden. I den nedre våningen ligger museets s.k. orgelsal samt undervisnings- och arkivutrymmen.

Woldermar Baeckman (1911-1994):
"Ett av de intressantaste uppdragen jag haft, och ett som jag gav hela mitt hjärta" ... "till en början väckte de obehandlade betongytorna förvåning bland många, men i dag kan ingen tänka sig att de skulle kunna vara annorlunda!" (Pekka Pakkala: 'Woldemar Baeckman 1911-1994', Arkitekten 94 (199) nr 2) 
Välkommen till museet
Aktuellt
Utställningar
Konserter
Sibelius på museet
Arkitektur
Om museet
Instrumentsamlingarna
Uthyrning
Personal
Länkar