Museum
Sibeliusmuseum rymmer ett musikhistoriskt arkiv, vars ursprung finns i grundaren Otto Anderssons samlingar. Arkivet är både omfattande och innehållsrikt. Det innehåller både egentliga arkiv (efter musikaktiva privatpersoner, musikorganisationer, etc.) och material som i formell mening utgör samlingar. Vad gäller materialtyper finns i arkivet exempelvis musikalier i handskrift och tryck, inspelningar, pressklipp, brev, uppteckningar, unika tryck och åtskilligt annat. Arkivalier med anknytning till två personer bör nämnas särskilt: Jean Sibelius och Otto Andersson.

Adress:
Biskopsgatan 17
20500 Åbo
Finland
(sidoingång mot Domkyrkan)

Fax: +358-2-251 8528
Telefon: +358-2-215 4340

Öppet: tisdag - torsdag kl. 9-15.

Arkivets databaser finns i samband med Åbo Akademis Spegeln-portal: Spegeln

 
Samlingar
  -Affischer
  -Bibliotek
  -Fonografrullar
  -Fotografier
  -Manuskript
  -Medaljer och märken
  -Musikkassetter
  -Notböcker
  -Nottryck
  -Pressarkiv
  -Rullband
  -Skivor
  -78 varvs skivor
  -Tidskrifter

Jean Sibelius
Musikaliska Sällskapet i Åbo

Forskarinformation
Forskarregler
Personal
Prislista
Söktips för databaser