Folkloristiska arkivet vid Åbo Akademi
Start
Om arkivet Samlingar
Projekt
Studenter
Länkar

Folkloristisk insamling

Tidigare insamling fokuserades på vissa typer av texter såsom sagor, sägner och visor. De äldre samlingarna består mestadels av folkvisor upptecknade i slutet av 1800- och början av 1900-talet. Insamlingen var i detta skede till stor del beroende av donationer. Arkivet innehar bl.a. följande större samlingar: J.E. Wefvars efterlämnade privatarkiv, V.E.V. Wessmans originaluppteckningar samt A.P. Svenssons samling.

Numera är insamlingen knuten till institutionens undervisning och forskning. Insamlingen sker i form av intervjuer i fält, frågelistor och deltagande observation inklisive fotografering. Video-dokumentation sker i blygsam skala. Intervjuer är idag den materialkategori som växer mest. Såväl studenter, forskarstuderande som personal samlar in forskningsmaterial i form av intervjuer. Alla studenter går en kurs i intervjuteknik och gör också intervjuer i fält. Större fältinsamlingsprojekt har riktat sig till lokala kulturella yttringar i skärgården med hänsyn till identitetsfrågor, dokumentering av barnkultur, studentminnen och verksamheten inom Ungdomsföreningarna. De direkt forskningsinriktade intervjuerna har behandlat om berättartradition, om minnet och upplevelsen av emigration och om barnafödande och moderskap.

Observationsprotokoll och fotografering görs i samband med fältarbeten och dokumentering av folklig traditition.

Frågelistverksamheten