Folkloristiska arkivet vid Åbo Akademi
Start
Om arkivet
Samlingar
Projekt
Studenter
Länkar

Folkloristiska arkivet

Det folkloristiska arkivet grundades 1927 av Gabriel Nikander och Otto Andersson under namnet Institutet för nordisk etnologi (INE). Det skedde inom ramen för utgivningen av verket Finlands svenska folkdiktning. Den tidiga insamlingen av material fokuserades på vissa typer av texter såsom sagor, sägner och visor. INE upphörde 1968 och verksamheten flyttades över till fakultetens folkloristiska institution.

Arkivet består av folkloristiska och religionsvetenskapliga samlingar i form av handskrifter, inspelningar, fotografier, urklipp och videofilmer. Arkivmaterialet registreras på databasen TRIP. Det äldre arkivmaterialet (insamlat före 1968) finns förtecknat i rapporten Katalog över IF:s samlingar.

Nuförtiden är insamlingen knuten till folkloristisk forskning och till studenternas uppsatser. Material tillkommer främst genom insamling per frågelista och genom intervjuer i fält. Intervjuteknik är ett grundläggande led i utbildningen och alla studerande utför minst en intervju. Tillväxten av handlingar styrs främst av personalens och de studerandes intresseområden och materialet får kvalitativ betoning snarare än kvantitativ. Frågelistorna sänds ut regelbundet till ett meddelarnät bestående av cirka 220 medarbetare runtom i Svenskfinland. Arkivets senaste frågelista handlade om politik och särskilt SFP. Bland studenternas frågelistor blev nätenkäten om Muminmuggen 2015 mycket populär.