Folkloristiska arkivet vid Åbo Akademi
Start
Om arkivet Samlingar
Projekt
Studenter
Länkar

Arkiv med samlingar av folkloristiskt intresse

Finland

Suomalaisen kirjallisuuden seura SKS (Finska litteratursällskapet)
Svenska litteratursällskapet i Finland - SLS
Österbottens traditionsarkiv - ÖTA
Finlands svenska folkmusikinstitut - FMI
Brages pressarkiv

Sverige

Folklivsarkivet i Lund
Nordiska museet
Svenskt visarkiv 
SOFI - Språk- och folkminnesinstitutet

Norge

Norsk Folkeminnesamling (NFS)
Om samernas historia. Sapmi- en nation blir till

Estland

Eesti rahvaluule arhiiv (Estonian folklore arhives)

Arkiv och museer vid
Åbo Akademi