Folkloristiska arkivet vid Åbo Akademi
Start
Om arkivet Samlingar
Projekt
Studenter
Länkar


Folkloristiska arkivet grundades 1927 av Otto Andersson  och Gabriel Nikander. Arkivet består av folkloristiska och religionsvetenskapliga samlingar i form av handskrifter, inspelningar, fotografier, urklipp och videofilmer. De äldre samlingarna innehåller främst vissa typer av texter såsom sagor, sägner och visor. Dagens insamling är framför allt knuten till folkloristisk forskning som görs vid ämnet Folkloristik vid Åbo Akademi av forskare och studenter.


Kontaktinformation

Förfrågningar kring arkivmaterial och frågelistor kan riktas till:
Folklorististiska samlingarna
Åbo Akademi/Kulturvetenskapliga arkivet Cultura
Fabriksgatan 2, 20500 Åbo
E-post: folkarki@abo.fi