Utställning

Basutställningen i Svensk-Finlands Textilarkiv ger en inblick i det material som finns representerat i samlingarna. Utställningen vill också visa vilken stor betydelse den textilslöjd som bedrivits i hemmen har haft samt återge en del av den tradition dagens hemslöjd grundar sig på.

I utställningen visas olika typer av band vilka tidigare varit allmänt förekommande och använts för olika ändamål. Stickade alster från Åboland visar en liten del av den rika stickningstradition som finns i vårt land. Tack vare FM Hjördis Dahls omfattande forskning om bruksryor längs Finlands kuster och det värdefulla material hon i samband med fältarbeten samlat in för arkivets räkning, kan här också visas några smakprov på en ryetyp som bevarat ett flertal ålderdomliga drag.

I utställningen kan man även se ett urval av följande föremål ur samlingarna: stickade, virkade och nålbundna vantar, broderade serviettväskor som använts för förvaring av den personliga tygservietten, nätspetsar bundna med bindnål, kjolsäckar av lappar, barnkläder, mindre textilier för hushållet samt stickade strumpor.

Potatisduk