karta

Samlingar

Svensk-Finlands Textilarkiv består av tre huvudsakliga samlingar:

  1. Marthas hemslöjdsarkiv, insamlat av Hjördis Dahl 1928-35, deponerat vid etnologiska institutionen vid Åbo Akademi sedan 1976.
  2. Textilprov som tillkommit separat under åren 1976-2015 genom nyinsamling och donationer.
  3. Åbo Hemslöjdslärarinstituts (ÅHI) samlingar vid yrkeshögskolan Novia som donerades till arkivet 2014.
arbete vid spinnrocken

Marthas hemslöjdsarkiv

Huvuddelen av samlingarna består av Marthas hemslöjdsarkiv:

  • 8 000 tygprover
  • 200 hemslöjdsalster
  • 2 000 fotografier

Syftet med denna insamling var att för eftervärlden rädda traditionerna kring den gamla hemslöjden i landets svenskbygder. Allmogens textilier skulle ge den nya hemslöjden välbehövliga impulser.

Finlands Svenska Marthaförbund tillsatte särskilda hemslöjdsutskott inom de olika landskapen och 1928 tillträdde FM Hjördis Dahl en tjänst som hemslöjdskonsulent. Under somrarna färdades hon omkring i svenskbygderna, instruerade lokala medhjälpare och insamlade material för arkivet. Vindar, klädbodar, linneskåp och lumpsäckar genomsöktes på jakt efter äldre allmogetextilier i olika delar av Svensk-Finland. Materialet kom att representera en tid från ca 1750 framåt. Särskilt anmärkningsvärt är att samlingen till stor del kom att representera vardagens brukstextilier i allmogehemmen.

Del av tröja

Samlingarna idag

Tillsammans med Marthas hemslöjdsarkiv och ÅHI-samlingen omfattar samlingarna i Svensk-Finlands Textilarkiv i dag:

  • 18 000 tygprover
  • 1 000 hela textilföremål (bl.a. stickade och virkade alster, styckemössor, ryor, vepor och bolstervar), ett antal hemslöjdsprodukter av säv
  • 70 damast- och ca 1000 andra mönster
  • över 3 000 fotografier
Virkad kyrkvante från 		Kristinestadstrakten

Av de tekniker som finns representerade dominerar vävningen, men i samlingarna ingår även prov på tekniker som nålbindning, tovning, bandvävning, broderi och nätknytning. Fotografierna återger föremål, arbetssituationer och textilprover.

Textillitteratur

I textilarkivet finns även ett bibliotek med textillitteratur. Litteraturen kan sökas i ÅAB:s katalog Alma och finns tillgänglig för studier i arkivets utrymmen eller som läsesalslån. Inga hemlån beviljas ur biblioteket. Förfrågningar angående besök i textilarkivets bibliotek: Kontaktinformation.