Etnologiska arkivet vid Åbo Akademi
Om arkivet
Samlingar Bildarkivet
Frågelistor
Fältarbeten
Kontakt

Samlingar

Etnologiska samlingarna bedriver aktiv arkivverksamhet med insamling i fält bland människor i deras levande miljöer. Insamlingen sker i dialog med informanterna, antingen som intevjuer eller så att människorna svara på utsända frågebrev med detaljerade frågor i olika ämnen.

De etnologiska samlingarna har tillkommit dels efter att Kulturhistoriska Institutet vid Åbo akademi (KIVÅ) grundades 1952, dels har ämnets tidigare dokumentationsmaterial och donationer arkiverats redan från 1930-talet framåt. Samlingarna innehåller såväl skriftligt/bandat material som bildmaterial.

Samlingarna fokuserar på etnologiskt relevanta specialområden som bebyggelse, byggnadsskick, interiörer, möbler, föremål och redskap, skärgårdsliv, fiske, jordbruk, dräktskick samt livets gång och högtider.

De senaste decenniernas fältinsamling har behandlat småstadsliv, sommarvillor, herrgårdar, pensionat, brukskultur och turism. Frågelistorna behandlade tidigare förträdesvis bonde- och skärgårdssamhället och numera t.ex. olika decenniers kultur, naturlandskapet, krigsslutet, det nutida jordbruket och miljömedvetenhet, marknader och fritidssysselsättningar.

Det är att märka att frågelissvaren samlats in i hela landet, även på finskspråkiga orter.

Samlingarna innehåller även specialdonationer och depositioner som Svensk-Finlands textilarkiv, som bildar en helt egen enhet, arktiska samlingen, industrihistoriska samlingen samt t.ex Gabriel Nikanders och Sven Anderssons bildsamlingar.