Etnologiska arkivet vid Åbo Akademi
Om arkivet
Samlingar Bildarkivet
Frågelistor
Fältarbeten
Kontakt

Avgifter för kundbetjäning


Kopiering

 • Självkostnadspris (med kopieringskort)
  0,08-0,10 €/sida
 • Betjäning 0,50 €/sida


Utprintning

 • Studenter för uppsats eller pro gradu-avhandling ingen avgift
 • Utprintning ur databaser 0,20 €/sida


Digitalisering av bilder, kartor, ritningar

 • Skanning eller digital reprofotografering      10 €/bild
 • CD-skiva 2 €
 • Om originalets storlek förutsätter att utomstående digitaliseringstjänster anlitas faktureras de egentliga utgifterna.
Publicering av bilder
 • Studenter för uppsats eller pro gradu-avhandling ingen avgift
 • Icke-kommersiellt ändamål
  såsom museal verksamhet, undervisning, avhandling, vetenskaplig publikation, hembygdsforskning och privat bruk 10 €/bild
 • Kommersiellt ändamål
  såsom tidskrift, dagstidning, bok, film, video, kalender, postkort 60 €/bild*

*berättigar till att använda bilden en gång


Expeditions- och faktureringsavgifter

 • Vid varje fakturering tillkommer faktureringsavgift 5 €
 • Vid expediering per post tillkommer postavgifter

 
I priserna ingår 23 % moms