Etnologiska arkivet vid Åbo Akademi
Om arkivet
Samlingar Bildarkivet
Frågelistor
Fältarbeten
Kontakt
Frågelistor

En viktig del av de etnologiska samlingarnas traditionsmaterial består av frågelistsvar som lämnats in av svensk- och finskspråkiga informanter från hela landet sedan 1952.
En ny frågelista görs oftast årligen och svar tas emot under hela året. Vi tar också gärna emot svar från nya informanter i olika åldrar!

Svar på tidigare frågelistor är tillgängliga för forskning och studier.

Instruktioner till nya informanter [pdf]
Tidigare frågelistor
Aktuella frågelistor: Specialfrågelistan Finlands Röda Kors, Åbo svenska avdelning 70 år
                                Frågelistan: Ämbar-fenomenet

Enkäterna kan i helhet besvaras på Internet,

Äldre frågelistor kan besvaras portofritt till adressen:

ÅBO AKADEMI
KULTURVETENSKAPLIGA ARKIVET CULTURA VID ÅBO AKADEMI
KOD 5005856
00003 SVARSFÖRSÄNDELSE

Mer information fås per e-post (cultura@abo.fi).Tilläggsuppgifter och utprintade frågelistor fås av:
Bettina Westerholm, tel. 02-215 4396
Lotta Wessberg, tel. 02-215 4982
eller per e-post cultura@abo.fi  Tidigare års frågelistor!