Etnologiska arkivet vid Åbo Akademi
Om arkivet
Samlingar Bildarkivet
Frågelistor
Fältarbeten
Kontakt

Fältarbeten


Inom studierna i etnologi görs fältarbete ungefär vartannat år. Under ungefär fem dagar i fält gör studenter och forskare intervjuer och samlar material kring ett tema genom andra insamlingsmetoder.

Fältarbeten runtom i Svenskfinland har gett upphov till intervjuer, fotografier och uppritade kartor och skisser i arkivets samlingar. Stora delar av materialet är tillgängligt för forskning och studier.

Sök kartor och ritningar i databasen Etnpic
Flera av våra databaser är också sökbara via spegeln.abo.fi eller direkt i ALMA.
Databasen Etnpic omfattar kart- och ritningsarkivet (KR), som till största delen består av uppmätningsritningar och skisser gjorda under institutionens fältarbeten. I arkivet ingår också en del äldre kartor och planritningar.

Nästa fältarbete görs i Borgå hösten 2017. Liksom det senaste fältarbetet i Närpes 2014 görs det i samarbete med SLS folkkultursarkiv. Före det i Houtskär, Korpo, Nagu och Iniö (2012), Kaskö (2010), Fiskars (2008), Kasnäs, Dragsfjärd (2006), Jakobstad (2004, 2005) och Ekenäs (2003).

Fältteknik