Etnologiska arkivet vid Åbo Akademi
Om arkivet
Samlingar Bildarkivet
Frågelistor
Fältarbeten
Kontakt

Etnologiska samlingarna bevarar och samlar in olika typer av traditionsmaterial från hela Finland, men med speciell tonvikt på svenskspråkiga områden. Arkivet grundades 1952 i avsikt att stöda undervisningen och forskningen i etnologi.

I samlingarna finns skriftligt material, fotografier, ljudband med intervjuer, kartor, ritningar, filmer och videoband. Även donationer, t.ex. fotoalbum, av enskilda ingår i samlingarna.

Samlingarna består till största del av material insamlat under studenternas och forskarnas fältarbeten på olika orter i Svenskfinland från 1930-talet till idag. Arkivet har bedrivit etnologisk frågelistverksamhet sedan 1952.

Till samlingarna hör som en egen enhet Svensk-Finlands textilarkiv, ett specialarkiv för svenskfinlands textila tradition.

Materialet står till förfogande i arkivet för närmare studier. Kontakta personalen.Etnologiska samlingarna vid Åbo Akademi
Fabriksgatan 2
FIN-20500 ÅBO
e-post: etnologiska.arkivet(a)abo.fi
Flera av våra databaser är sökbara på spegeln.abo.fi


Aktuellt:

Äldre Frågelistor