Etnologiska arkivet vid Åbo Akademi
Om arkivet
Samlingar Bildarkivet
Frågelistor
Fältarbeten
Kontakt

Bildarkivet

Etnologiska bildsamlingarna innehåller drygt 64 000 fotografier och diabilder från fältarbeten och frågelistverksamheten samt bemärkta finlandssvenska fackfotografers samlingar från tidigt 1900-tal.

Bildsamlingarna är tillgängliga för studier och forskning. Bilderna kan även användas för utställningar och publikationer av olika slag. För publicering uppbär vi avgifter enligt en fastställd prislista.

Förfrågningar om bildmaterial kan göras per telefon, per e-post eller per brev