Suomeksi
Det kulturvetenskapliga arkivet Cultura vid Åbo Akademi bildades 1.1.2011 då de tidigare etnologiska och folkloristiska arkiven gick samman.
Samlingarna kommer i framtiden att ha ett gemensamt ansikte utåt men internt är de fortfarande uppdelade enligt de arkivavdelningar som tidigare existerat.
I samarbete med ämnena litteratur-vetenskap och historia kommer man också att handha ett projektarkiv för t.ex. olika forskares insamlade material.
Webbsidorna kommer fortsättningsvis att belysa de etnologiska och folkloristiska samlingarna enskilt, men anvisningar, regler och blanketter är förenhetligade.
Kontakt OBS! stängt i juli
Arkivamanuens Bettina Westerholm
Tel. 02-215 4333
Arkivsekreterare Lotta Wessberg Tel. 02-215 4982
Arkivamanuens Niklas Huldén Tel. 02-215 4396
e-post: cultura@abo.fi
Aktuellt
Frågelista: Din tolkning av mystiska händelser och upplevelser
Flera av våra databaser är sökbara i
Alma