Du är här: Åbo Akademi | Tillbaka | Back

Promotion 1968

Hedersdoktorer

Ahlfors, Lars Valerian, Professor, Teologie hedersdoktor

Colliander, Tito, författare, Helsingfors

Donner, Heinrich Wolfgang, Professor, Uppsala, Filosofie hedersdoktor

Fagerholm, Karl-August, Generaldirektör, statsminister, Politices hedersdoktor

Howard, Leon, Professor, University of California, Los Angeles, Filosofie hedersdoktor

Hultin, Sven Olof, DI, verkställande direktör, Teknologie hedersdoktor

Järvi, Osmo Henrik, Professor, Turun Yliopisto, Filosofie hedersdoktor

Jorpes, Johan Erik, Professor, Karolinska Institutet, Filosofie hedersdoktor

Kekkonen, Urho Kaleva, President, Filosofie hedersdoktor

Laxness, Halldór Kiljan, Författare, Filosofie hedersdoktor

Lönnroth, Nils Erik Magnus, Professor, Göterborgs Universitet, Filosofie hedersdoktor

Möller, Christian, Professor, Köpenhamns Universitet, Filosofie hedersdoktor

Nordman, Lars Sigurdsson, DI, direktör, Helsingfors, Teknologie hedersdoktor

Nordström, Werner Edward, FM, verkställande direktör, Politices hedersdoktor

Ravila, Paavo Ilmari, Kansler, Helsingfors, Filosofie hedersdoktor

Sarlin, Johan Erik, DI, bergsråd, Pargas, Teknologie hedersdoktor

Stenwall (till 1923 Sulonen), Edvin
, Ecklesiastikråd, Teologie hedersdoktor

Wrede, Kenneth Alexander, Friherre, DI, Teknologie hedersdoktor