Kurskatalog - Course Catalogue

Kursinformation (personal) | Course information (staff)Tritonia EduLab

FacebookFölj oss på Facebook

 
Målgrupper /Target groups

Kursnamn
Course name
2018 Ort
Place
Språk
Language
Personal
Staff
Forskar-
studerande
Post-
graduates
Grund-
studerande
Under-
graduates
Anmälan
Registration
OKTOBER


Mentoring programme for doctoral students and postdoctoral researchers (2019)
registration by 30 Sep

English / Svenska /Finska

x

Registration
Informationssökning och referenshantering: Demonstration av referenshanteringsprogrammet RefWorks 2.10
kl. 9.15-9.45
Åbo
Svenska
x
x
x
Ingen anmälan
IT och digitalt lärande: Video i undervisningen: möjligheter och utbud - besök i ÅA:s mediaproduktionsrum
(kan ingå i Högskolepedagogik/Digitala verktyg för lärande, 5 sp)
5.10
kl. 9.00-11
Åbo
Svenska x
x

Anmälan
IT och digitalt lärande/Webbinarium:
Osaamisen arviointi EXAMilla – EXAM 4.0 - – Examin käyttö eri oppiaineissa
(kan ingå i Högskolepedagogik/Digitala verktyg för lärande, 5 sp)
5.10
kl. 13–14.30
Adobe Connect
Finska
x
x
x
Ingen anmälan
IT och digitalt lärande/Webbinarium: Gör korta videon på egen dator i Screencast-o-matic
(kan ingå i Högskolepedagogik/Digitala verktyg för lärande, 5 sp)
8.10
kl. 12.00-13
Adobe Connect Svenska x
x

Ingen anmälan
Lunchseminarium: Projekthantering
11.10
kl. 12.00-13
Åbo +
videokonferens till Vasa

Svenska

xAnmälan
Informationssökning och referenshantering: Hur hitta tryckta och elektroniska källor i 
sökportalen Alma?
11.10
kl. 15.15 - 15.45
Åbo
Svenska
x
x
x
Ingen anmälan
Undervisning och lärande: Bemötande av studerande med neuropsykiatriska utmaningar
17.10
kl. 13.00-16
Åbo + delvis via Adobe Connect Svenska
x
x
x
Anmälan
Doctoral students: Writing applications for research funding (FNT)
 24 & 31 October
at 9-12
Åbo + Adobe Connect
English

x

Registration
Information seeking and reference management: Demonstration of the reference management 
programme RefWorks
31.10
at 15.15 - 15.45
Åbo
English
x
x
x
No registration
Ytterligare kurser i Vasa/
Further courses in Vasa:
Tritonia EduLab


EduLabs anmälan/ Registration
 NOVEMBERMå Bra: Stress och andning
5.11 kl. 10.30-11.30
Vasa
Svenska
x


Anmälan
Må Bra: Emotionering © 5.11 kl. 13.00-16.00
Åbo
Svenska
x


Anmälan
Må Bra: Yin yoga
6.11 kl. 8.30-10.00
Åbo
Svenska
x


Anmälan
Må Bra: Yang yoga
6.11 kl. 10.00-11.30
Åbo
Svenska
x


Anmälan
Må Bra: Tankens kraft 7.11 kl. 10.30-12.00
Vasa
Svenska
x


Anmälan
Arbetarskydd och säkerhet: Utbildning i (sexuella) trakasserier för trakasseriombud, kontaktpersoner och utredare
7.11
kl. 13-16
Åbo +
videokonferens till Vasa

Svenska

xAnmälan
Må Bra: Luncha med Campus Sport
8.11 kl. 12.00-13.00
Åbo
Svenska
x


Anmälan
IT och digitalt lärande: Planering av nätstödda kurser och digital undervisning
(kan ingå i Högskolepedagogik/Digitala verktyg för lärande, 5 sp)
9.11
kl. 9.00 - 11.30
Adobe Connect Svenska x
x

Anmälan
Må Bra: Bemötandekultur
9.11 kl. 13.00-16.00
Åbo
Svenska
x


Anmälan
Career planning: Career development course for researcher on postdoctoral level starts v. 46 with online test
Turku
English
x


Registration
Information seeking and reference management: How to find printed and electronic sources in the search portal Alma
14.11 at 9.15-9.45
Åbo
English
x
x
x
No registration
Undervisning och lärande: Höstkonferensen
16.11


Arbetarskydd och säkerhet: Psykosociala belastningsfaktorer - att känna igen, förebygga och hantera 
21.11
kl. 13-16

Åbo

Svenska

xAnmälan

Introduktion för nyanställda
22.11
kl. 9.15-10.45
 Åbo +
videokonferens till Vasa

Svenska

x


 
Anmälan


Introduction for newly employed
22.11
kl. 13.15-14.45
Åbo +
videoconference to Vasa

English

xRegistration
IT och digitalt lärande/Webbinarium:
EXAM opetuksen ja oppimisen tukena
– Opettajien ja opiskelijoiden kokemuksia EXAMista

(kan ingå i Högskolepedagogik/Digitala verktyg för lärande, 5 sp)
30.11
kl. 13-14.30
Adobe Connect
Finska
x
x

Ingen anmälan
Ytterligare kurser i Vasa/
Further courses in Vasa:
Tritonia EduLab


EduLabs anmälan/ Registration
DECEMBERIT and digital teaching: Learn to make presentations with Prezi
(kan ingå i Högskolepedagogik/Digitala verktyg för lärande, 5 sp)
3.12
kl. 13.00-15
Adobe Connect English x
x
x
Registration
Ytterligare kurser i Vasa/
Further courses in Vasa:
Tritonia EduLab


EduLabs anmälan/ Registration
 
* "Plats: Åbo + Adobe Connect" betyder att kursen hålls i Åbo men även sänds via Adobe Connect så att man kan följa den via egen dator, utan särskild programvara.

KURSER I VASA/COURSES IN VASA
För ytterligare kurser i IT och informationssökning i Vasa, se Tritonia EduLabs kursprogram
For further information on courses in IT and information retrieval in Vasa, see Tritonia EduLab

Sidan underhålls av personalenheten och lärandestödet