Kurskatalog - Course Catalogue

Kursinformation (personal) | Course information (staff)Tritonia EduLab

FacebookFölj oss på Facebook

 
Målgrupper /Target groups

Kursnamn
Course name
2019 Ort
Place
Språk
Language
Personal
Staff
Doktorander
/Doctoral
 students
Grund-
studerande
Under-
graduates
Anmälan
Registration
FEBRUARIUndervisning och lärande: Företagande och framtidens arbetslivskunskaper 1.2
kl. 9.00-12
Åbo + på distans Svenska
x
x
x
Anmälan till Företagarna i Finland
IT och digitalt lärande: Moodle-verkstad (kan ingå i Högskolepedagogik/Digitala verktyg för lärande, 5 sp) 4.2
kl. 13.00-15
Åbo
Svenska
x
x

Anmälan
Arbetarskydd och säkerhet: Förbättra din arbetsmiljö och orka bättre - att känna igen, förebygga och hantera psykosociala belastningsfaktorer
6.2
kl. 13-16
Vasa
Svenska
x


Anmälan
IT och digitalt lärande: Aktiviteterna workshop- och lektion i Moodle
(kan ingå i Högskolepedagogik/Digitala verktyg för lärande, 5 sp)
8.2
kl. 10.00-12
Åbo +
via Zoom
Svenska
x
x

Anmälan
Information seeking: RefWorks
11.2
kl. 9.15-10.00
Turku
English
x
x
x
No registration
Arbetarskydd och säkerhet: Kurs i första hjälpen
12-13.2
kl. 8.30-12
Åbo
Svenska
x


Anmälan
Arbetarskydd och säkerhet: Förbättra din arbetsmiljö och orka bättre - att känna igen, förebygga och hantera psykosociala belastningsfaktorer
13.2
kl. 13-16
Åbo
Svenska
x


Anmälan
Må Bra: Itsemyötätunto oman jaksamisen ja hyvinvoinnin kulmakivenä
14.2 kl. 9.00-10.30
Åbo
Finska
x


Anmälan
Arbetarskydd och säkerhet: Hiss säkerhet/ evakueringskurs
14.2
kl. 9-15
Vasa
Svenska
x


Anmälan
Doctoral Thesis Supervision Training: Expectations set for the Supervision of a Doctoral Dissertation and Support of a Doctoral Candidate’s Progress
14.2
at 13.00-16
Åbo
English
x
x

Registration to UTU
IT: Zoom för möten och kurser
(kan ingå i Högskolepedagogik/Digitala verktyg för lärande, 5 sp)
15.2
kl. 12.00-13
Via egen dator i Zoom
Svenska
x
x

Anmälan
IT: Zoom för möten och kurser
(kan ingå i Högskolepedagogik/Digitala verktyg för lärande, 5 sp)
20.2
kl. 12.00-13
Via egen dator i Zoom Svenska
x
x

Anmälan
IT: Zoom för möten och kurser
(kan ingå i Högskolepedagogik/Digitala verktyg för lärande, 5 sp)
26.2
kl. 9.00-10
Via egen dator i Zoom Svenska
x
x

Anmälan
Career development: Documentation of teaching experience in academic portfolio
28.2
at 10.00-12
Zoom English
x
x

Registration
Ytterligare kurser i Vasa/
Further courses in Vasa:
Tritonia EduLab


EduLabs anmälan/ Registration
MARSFSE:s digidag
(kan ingå i Högskolepedagogik/Digitala verktyg för lärande, 5 sp)
1.3 kl. 11-15
Åbo + Zoom
Svenska
x
x
x
Anmälan
Undervisning och lärande: Online course: Entrepreneurial Teaching and Learning (1 ECTS)
1.3-7.6
Online
English
x


Registration to LUT
Ledarskap och organisationsutveckling: Ta till tals samtal som stärker samarbetet
1.3
kl. 10.00-15
Åbo
Svenska
x


Anmälan
IT: Zoom for meetings and teaching
(can be part of Higher education pedagogy/Digital tools for teaching and learning, 5 sp)
4.3
at 10.00-11
Via own computer in Zoom English
x
x

Registration
Arbetarskydd och säkerhet: Förbättra din arbetsmiljö och orka bättre - att känna igen, förebygga och hantera psykosociala belastningsfaktorer
4.3
kl. 13-16
Åbo
Svenska
x


Anmälan
IT: Zoom Rooms för kontakt mellan flera utrymmen
(kan ingå i Högskolepedagogik/Digitala verktyg för lärande, 5 sp)
7.3
kl. 13.00-14
Åbo och Vasa
Svenska
x
x

Anmälan
Informationskompetens: RefWorks för nybörjare
11.3
kl. 9.15-10
Åbo
Svenska
x
x
x
Ingen anmälan
Doctoral Thesis Supervision Training: Supervisor's Roles and Support of Doctoral Candidate's Working Life Skills
11.3
at 13.00-16
Åbo
English
x
x

Registration to UTUGS
IT: Zoom Rooms för kontakt mellan flera utrymmen
(kan ingå i Högskolepedagogik/Digitala verktyg för lärande, 5 sp)
12.3
kl. 9.00-10
Åbo
Svenska
x
x

Anmälan
Uniservicedag
14.3
kl. 8.30-14.00
Åbo
Svenska
x


Anmälan
Undervisning och lärande: Företagarpedagogik vid universitetet 15.3
kl. 9.00-16
Åbo
Svenska
x
x

Anmälan till Företagarna i Finland
IT och digitalt lärande/Webbinarium:
Isojen osallistujamäärien osaamisen arviointi EXAMilla
(kan ingå i Högskolepedagogik/Digitala verktyg för lärande, 5 sp)
15.3
kl. 13-14.30
Adobe Connect Finska
x
x

Ingen anmälan
Informationskompetens: RefWorks fortsättningskurs
18.3
kl. 9.15-10
Åbo
Svenska
x
x
x
Ingen anmälan
Informationskompetens: Avancerad informationssökning
20.3
kl. 9.15-10
Åbo
Svenska
x
x
x
Ingen anmälan
Introduktion för nyanställda
21.3
kl. 9.15-10.45
Åbo
Svenska

x


Anmälan
Introduktion för nyanställda
21.3
kl. 9.15-10.45
Vasa
Svenska

x


Anmälan
Introduction for newly employed 21.3
at 13.15-14.45
Turku
English
x


Registration
Introduction for newly employed
21.3
at 13.15-14.45
Vaasa
English
x


Registration
Undervisning och lärande: Att ta till tals då det känns svårt - Perspektiv på utmanande situationer i studentmöten 22.3
kl. 12.30-15
Åbo
Svenska
x
x

Anmälan
Utbildningsseminarium
29.3
Åbo + distans
Svenska
x
x
x
Anmälan
öppnas senare
Ytterligare kurser i Vasa/
Further courses in Vasa:
Tritonia EduLab


EduLabs anmälan/ Registration
APRILOccupational safety: Improve your work environment - to recognize, prevent and manage psychosocial risk factors

2.4
at 13.00-16.00

Turku +
via Zoom

English

xRegistration
Ledarskap och organisationsutveckling: Ta till tals samtal som stärker samarbetet 5.4
kl. 10.00-15.00
Vasa
Svenska
x


Anmälan
Doctoral Thesis Supervision Training: Ethical considerations in supervision
11.4 at 13.00-16
Åbo
English
x
x

Registration to UTUGS (will be opened later)
Teaching and learning: Different Roles of the Supervisor
26 April
Åbo + via Zoom English
x
x

Registration
Ytterligare kurser i Vasa/
Further courses in Vasa:
Tritonia EduLab


EduLabs anmälan/ Registration
MAJIntroduktion för nyanställda
9.5
kl. 9.15-10.45
Åbo
Svenska

x


Anmälan öppnas senare
Introduktion för nyanställda
9.5
kl. 9.15-10.45
Vasa
Svenska

x


Anmälan öppnas senare
Introduction for newly employed
9.5
at 13.15-14.45
Turku
English
x


Registration
will open later
Introduction for newly employed
9.5
at 13.15-14.45
Vaasa
English
x


Registration
will open later
Ledarskap och organisationsutveckling: Ta till tals samtal som stärker samarbetet

10.5
kl. 10.00-15.00
Åbo
Svenska
x


Anmälan
IT och digitalt lärande/Webbinarium:
EXAM kehittyy
(kan ingå i Högskolepedagogik/Digitala verktyg för lärande, 5 sp)
10.5
kl. 13-14.30
Adobe Connect Finska
x
x

Ingen anmälan
Ledarskap och organisationsutveckling: Ta till tals samtal som stärker samarbetet 24.5
kl. 10.00-15.00

Åbo

Svenska

xAnmälan

Ytterligare kurser i Vasa/
Further courses in Vasa:
Tritonia EduLab


EduLabs anmälan/ Registration
JUNIArbetarskydd och säkerhet: Förbättra din arbetsmiljö och orka bättre - att känna igen, förebygga och hantera psykosociala belastningsfaktorer

6.6
kl. 13-16
Åbo + distans Svenska

xAnmälan öppnas senare
Ytterligare kurser i Vasa/
Further courses in Vasa:
Tritonia EduLab


EduLabs anmälan/ Registration
SEPTEMBERPedagogisk och didaktisk konferens inom ramen för högskolepedagogiken
12.9
Vasa + distans

x
x

Anmälan öppnas senare
 
* "Plats: Åbo + Adobe Connect" betyder att kursen hålls i Åbo men även sänds via Adobe Connect så att man kan följa den via egen dator, utan särskild programvara.

KURSER I VASA/COURSES IN VASA
För ytterligare kurser i IT och informationssökning i Vasa, se Tritonia EduLabs kursprogram
For further information on courses in IT and information retrieval in Vasa, see Tritonia EduLab

Sidan underhålls av personalenheten och lärandestödet