Kurskatalog - Course Catalogue

Kursinformation (personal) | Course information (staff)Tritonia EduLab

FacebookFölj oss på Facebook

 
Målgrupper /Target groups

Kursnamn
Course name
2019 Ort
Place
Språk
Language
Personal
Staff
Doktorander
/Doctoral
 students
Grund-
studerande
Under-
graduates
Anmälan
Registration
SEPTEMBERIT och digitalt lärande: Intranet-utbildning: Grundkurs i innehållsproduktion 3.9
kl. 12.00-15

Åbo + Zoom

Finska

xAnmälan
Researchers & doctoral students:  
Survival skills for doctoral students - Develop your personal leadership and plan for a sustainable career

start 3.9
at 13.00-16.00

Turku

Englishx


Registration
IT och digitalt lärande: Presentation av hur video- och ljudutrustningen i Stora auditoriet/ASA fungerar
(kan ingå i Högskolepedagogik/Digitala verktyg för lärande, 5 sp)
5.9
kl. 12.15-12.45
Åbo/ASA: Stora aud
Svenska
x
x
x
Ingen anmälan
IT och digitalt lärande: Presentation av hur video- och ljudutrustningen i Armfelt fungerar
(kan ingå i Högskolepedagogik/Digitala verktyg för lärande, 5 sp)
6.9
kl. 12.15-12.45
Åbo/Arken:
Armfelt
Svenska x
x
x
Ingen anmälan
Webbinarium/Undervisning och lärande: Nytt i nya instruktionen för examination och bedömning
9.9
kl. 12.00-13.00

Zoom

Svenska

x
x


Ingen anmälan
IT och digitalt lärande: Intranet-utbildning: Grundkurs i innehållsproduktion
SKJUTS UPP

?

Vasa + Zoom

Svenska

xAnmälan öppnas senare
IT och digitalt lärande: Intranet-utbildning: Grundkurs i innehållsproduktion
SKJUTS UPP

?

Vasa + Zoom

Svenska

xAnmälan öppnas senare
Teaching & learning: Dig it, Higher Education seminar
(kan ingå i Högskolepedagogik/Digitala verktyg för lärande, 5 sp)
12.9 kl. 9-16
Vasa & Åbo + Zoom
English
x
x

Registration
Undervisning och lärande: Introduktion för nya lärare
13.9
kl. 9.00-12.00
Åbo-Vasa
(+ Zoom vid behov)

Svenska

x
x


Anmälan
IT och digitalt lärande: Teams för undervisning
(kan ingå i Högskolepedagogik/Digitala verktyg för lärande, 5 sp)
16.9
kl. 13.00-15.00
Åbo
(+ Zoom vid behov)

Svenska

x
x


Anmälan
Arbetarskydd och säkerhet: Första hjälpen kurs
17.9
kl. 10.00-14.00
Vasa
Svenska
x


Anmälan
IT och digitalt lärande: Zoom för undervisning
(kan ingå i Högskolepedagogik/Digitala verktyg för lärande, 5 sp)
18.9
kl.9.00-10.00

Zoom

Svenska

x
x


Anmälan
Intro för ny personal: Introduktion för nyanställda
19.9
kl. 9.15-10.45

Åbo

Svenska

xAnmälan
Intro för ny personal: Introduktion för nyanställda 19.9
kl. 9.15-10.45

Vasa

Svenska

xAnmälan
Information for new employees: Introduction for newly employed
19.9
at 13.15-14.45

Åbo

English

xRegistration
Information for new employees: Introduction for newly employed 19.9
at 13.15-14.45

Vasa

English

xRegistration
IT och digitalt lärande: Moodle för materialdistribution och aktivering av studenterna
(kan ingå i Högskolepedagogik/Digitala verktyg för lärande, 5 sp)
20.9
kl. 9.00-12.00
Åbo
(+ Zoom vid behov)

Svenska
x
x


Anmälan
KOPE-hanke/Webbinarium: Oppimisanalytiikan hyödyntäminen opetuksessa
23.9
kl. 13.00-14.30
Via nätet
Finska
x
x

Ingen anmälan
IT och digitalt lärande: Yammer - yhteisömanagerin koulutus
(kan ingå i Högskolepedagogik/Digitala verktyg för lärande, 5 sp)
24.9
kl. 10.00-12.00

Åbo + Zoom

Finska

xAnmälan
IT och digitalt lärande: Zoom för undervisning
(kan ingå i Högskolepedagogik/Digitala verktyg för lärande, 5 sp)
24.9
kl. 13.00-14.00

Zoom

Svenska

x
x


Anmälan
IT och digitalt lärande: Yammer - yhteisömanagerin koulutus
(kan ingå i Högskolepedagogik/Digitala verktyg för lärande, 5 sp)
24.9
kl. 14.00-16.00

Åbo + Zoom

Finska

xAnmälan
IT och digitalt lärande: Excel intensiv grundkurs
start
25.9
kl. 9.00-12.00

Åbo

Svenska

xAnmälan
IT och digitalt lärande: Excel intensiv grundkurs start
25.9
kl. 13.00-16.00

Åbo

Svenska

xAnmälan
Digidag vid FPV
(kan ingå i Högskolepedagogik/Digitala verktyg för lärande, 5 sp)
25.9
kl. 11.00-15.15
Vasa + Zoom
Svenska
+ Engelska
x
x
x
Anmälan för närvaro på plats
IT och digitalt lärande: Moodle för examination och feedback
(kan ingå i Högskolepedagogik/Digitala verktyg för lärande, 5 sp)
27.9
kl. 9.00-12.00
Åbo
(+ Zoom vid behov)

Svenska

x
x


Anmälan
Ledarskap och organisationsutveckling: Ta till tals samtal som stärker samarbetet INHIBERAD
27.9
kl. 10.00-15.00

Åbo

Svenska

xAnmälan
Ytterligare kurser i Vasa/
Further courses in Vasa:
Tritonia EduLab


EduLabs anmälan/ Registration
OKTOBER/OCTOBERLanguage & Communication Skills: Swedish for beginners for international staff members
Start 1.10
at 10.15-11.45

Åbo

Swedish

xRegistration
Informationskompetens: Grundkurs i referenshantering, främst RefWorks
1.10
kl. 12.45-13.15

Åbo

Svenska

x

x

x

Ingen anmälan
IT och digitalt lärande: Teams för undervisning
(kan ingå i Högskolepedagogik/Digitala verktyg för lärande, 5 sp)
1.10
kl. 13.00-15.00
Åbo
(+ Zoom vid behov)

Svenska

x
x


Anmälan
Ledarskap och organisationsutveckling: Have a Nice Conflict! ;)
2.10
kl. 13.00-16.00
Åbo + Zoom från Vasa

Svenska

xAnmälan
Forskare och doktorander: Avtal, upphandling och IP-rättigheter för forskare
4.10
kl. 9.00-11.00

Vasa + Zoom

Svenska

xAnmälan
IT & digital learning: H5P-tool in Moodle
(kan ingå i Högskolepedagogik/Digitala verktyg för lärande, 5 sp)
4.10
at 13.00-14.30
Zoom
English
x
x

Registration
Teaching and learning: Introduction to Flipped Classroom
(kan ingå i Högskolepedagogik/Digitala verktyg för lärande, 5 sp)
7.10 at 10-14
Åbo + partly Zoom
English
x
x
x
Registration
Informationskompetens: Fortsättningskurs i referenshantering, främst RefWorks 10.10
kl. 12.45-13.15

Åbo

Svenska

x

x

x

Ingen anmälan
IT och digitalt lärande: Intranet-utbildning: Grundkurs i innehållsproduktion 10.10
kl. 13.15-14.45

Vasa + Zoom

Svenska

xAnmälan
IT och digitalt lärande: Intranet-utbildning: Grundkurs i innehållsproduktion 11.10
kl. 8.30-11.15

Vasa + Zoom

Svenska

xAnmälan
IT och digitalt lärande: H5P för Moodle
(kan ingå i Högskolepedagogik/Digitala verktyg för lärande, 5 sp)
11.10
kl. 9.00-12.00
Åbo
(+Zoom vid behov)

Svenska

x
x


Anmälan
IT och digitalt lärande: Skrivklinik för innehållsproducenter
11.10
kl. 12.00-14.00

Vasa + Zoom

Svenska

xAnmälan
IT och digitalt lärande/Webbinarium: Effektiv Moodle-användning del 1 - Ta i bruk vitsordsfunktionen
(kan ingå i Högskolepedagogik/Digitala verktyg för lärande, 5 sp)
21.10
kl. 12.00-13.00

Zoom

Svenska

x
x


Ingen anmälan
IT och digitalt lärande: Excel fortsättningskurs med formler och funktioner
start
22.10
kl. 9.00-12.00

Åbo

Svenska

xAnmälan
Intro för ny personal: Introduktion för nyanställda 24.10
kl. 9.15-10.45

Åbo

Svenska

x


Anmälan öppnas senare
Information for new employees: Introduction for newly employed 24.10
kl. 13.15-14.45

Åbo

English

x


Registration
opens later
IT och digitalt lärande/EXAM-webbinarium: ”Sähköinen talitintti” – opiskelijan kokemuksia EXAMin saavutettavuudesta
25.10
kl. 13-14.30
Adobe Connect
Finska
x
x
x
Ingen anmälan
IT och digitalt lärande/Webbinarium: Från föreläsning till distanskurs, del 1: Planering - nyckeln till framgång
(kan ingå i Högskolepedagogik/Digitala verktyg för lärande, 5 sp)
28.10
kl. 12.00-13.00

Zoom

Svenska

x
x


Ingen anmälan
Ytterligare kurser i Vasa/
Further courses in Vasa:
Tritonia EduLab


EduLabs anmälan/ Registration
NOVEMBERTeaching & learning: Dig it, Higher Education seminar
(kan ingå i Högskolepedagogik/Digitala verktyg för lärande, 5 sp)
1.11 kl. 13-16
Åbo
English
x
x
x
Registration will
open later
Undervisning och lärande:
24 H-Företagsamhetsläger
1.11 kl. 12 - 2.11 kl. 12
Åbo
Finska
x


Anmälan öppnas senare
IT och digitalt lärande/Webbinarium: Från föreläsning till distanskurs, del 2: Tillgänglighet och kvalitet
(kan ingå i Högskolepedagogik/Digitala verktyg för lärande, 5 sp)
4.11
kl. 12.00-13.00

Zoom

Svenska

x
x


Ingen anmälan
Informationskompetens: Grundkurs i referenshantering, främst RefWorks 6.11
kl. 12.45-13.15

Åbo

Svenska

x

x

x

Ingen anmälan
Undervisning och lärande: Höstkonferens om utbildning
8.11
kl. 9-16
Åbo + Zoom
Svenska
x
x
x
Anmälan öppnas senare
IT och digitalt lärande/Webbinarium: Från föreläsning till distanskurs, del 3: Handledning och interaktivitet
(kan ingå i Högskolepedagogik/Digitala verktyg för lärande, 5 sp)
11.11
kl. 12.00-13.00

Zoom

Svenska

x
x


Ingen anmälan
IT och digitalt lärande: Excel tabeller och pivot-rapporter
12.11
kl. 9.00-12.00

Åbo

Svenska

xAnmälan
IT och digitalt lärande: Excel workshop
12.11
kl. 13.00-16.00

Åbo

Svenska

xAnmälan
Ledarskap och organisationsutveckling: Att vara chef vid ÅA – introduktion för nya chefer 15.11
kl. 9.00-15
Åbo
Svenska
x


Anmälan
IT och digitalt lärande/Webbinarium: Från föreläsning till distanskurs, del 4: Examination och verktyg
18.11
kl. 12.00-13.00

Zoom

Svenska

x
x


Ingen anmälan
IT och digitalt lärande/Webbinarium: Goda tips för effektiv Moodle-användning, del 2
(kan ingå i Högskolepedagogik/Digitala verktyg för lärande, 5 sp)
25.11
kl. 12.00-13.00

Zoom

Svenska

x
x


Ingen anmälan
Ytterligare kurser i Vasa/
Further courses in Vasa:
Tritonia EduLab


EduLabs anmälan/ Registration
DECEMBERIT och digitalt lärande/EXAM-webbinarium: EXAMin kertomaa – analyysista apua opettajalle 14.12
kl. 13-14.30
Adobe Connect Finska
x
x

Ingen anmälan
Ytterligare kurser i Vasa/
Further courses in Vasa:
Tritonia EduLab


EduLabs anmälan/ Registration
 
* "Plats: Åbo + Zoom" betyder att kursen hålls i Åbo men även streamas via Zoom så att man kan följa den via egen dator, utan särskild programvara.

KURSER I VASA/COURSES IN VASA
För ytterligare kurser i IT och informationssökning i Vasa, se Tritonia EduLabs kursprogram
For further information on courses in IT and information retrieval in Vasa, see Tritonia EduLab

Sidan underhålls av personalenheten och lärandestödet