Kurskatalog - Course Catalogue

Kursinformation (personal) | Course information (staff)Tritonia EduLab

FacebookFölj oss på Facebook

 
Målgrupper /Target groups

Kursnamn
Course name
2018 Ort
Place
Språk
Language
Personal
Staff
Doktorander
/Doctoral
 students
Grund-
studerande
Under-
graduates
Anmälan
Registration
DECEMBERYtterligare kurser i Vasa/
Further courses in Vasa:
Tritonia EduLab


EduLabs anmälan/ Registration

2019


JANUARIYrittäjyysyliopisto/ Undervisning och lärande: Yrittäjyysopetuksen perusteet -seminaari opettajille
18.1
kl. 9.00-16
Åbo
+ delvis på distans
Finska
x
x

Anmälan
Arbetarskydd och säkerhet: Hisssäkerhet/ evakueringskurs
24.1
kl. 9.00-15.00
Vasa
Svenska
xAnmälan

Introduktion för nyanställda
31.1
kl. 9.15-10.45
Åbo +
videokonferens till Vasa

Svenska

xAnmälan

Introduction for newly employed
31.1
at 13.15-14.45
Åbo +
videoconference to Vasa

English

xRegistration
Ytterligare kurser i Vasa/
Further courses in Vasa:
Tritonia EduLab


EduLabs anmälan/ Registration
FEBRUARIUndervisning och lärande: Företagande och framtidens arbetslivskunskaper 1.2
kl. 9.00-12
Åbo + delvis på distans Svenska
x
x
x
Anmälan till Företagarna i Finland
Arbetarskydd och säkerhet: Förbättra din arbetsmiljö och orka bättre - att känna igen, förebygga och hantera psykosociala belastningsfaktorer

6.2
kl. 13-16

Vasa

Svenska

xAnmälan
Arbetarskydd och säkerhet: Förbättra din arbetsmiljö och orka bättre - att känna igen, förebygga och hantera psykosociala belastningsfaktorer

13.2
kl. 13-16

Åbo

Svenska

xAnmälan
Ytterligare kurser i Vasa/
Further courses in Vasa:
Tritonia EduLab


EduLabs anmälan/ Registration
MARSArbetarskydd och säkerhet: Förbättra din arbetsmiljö och orka bättre - att känna igen, förebygga och hantera psykosociala belastningsfaktorer

4.3
kl. 13-16

Åbo

Svenska

xAnmälan öppnas senare
Undervisning och lärande: Företagarpedagogik vid universitetet
15.3
kl. 9.00-16
Åbo
Svenska
x
x

Anmälan till Företagarna i Finland

Introduktion för nyanställda
21.3
kl. 9.15-10.45
Åbo +
videokonferens till Vasa

Svenska

x


Anmälan
öppnas senare

Introduction for newly employed
21.3
at 13.15-14.45
Åbo +
videoconference to Vasa

English

x


The registration
will be opened later
Ytterligare kurser i Vasa/
Further courses in Vasa:
Tritonia EduLab


EduLabs anmälan/ Registration
APRILYtterligare kurser i Vasa/
Further courses in Vasa:
Tritonia EduLab


EduLabs anmälan/ Registration
MAJ
Introduktion för nyanställda
9.5
kl. 9.15-10.45
Åbo + videokonferens till Vasa

Svenska

x


Anmälan öppnas senare

Introduction for newly employed
9.5
at 13.15-14.45
Åbo +
videoconference to Vasa

English

x


The registration
will be opened later
Ytterligare kurser i Vasa/
Further courses in Vasa:
Tritonia EduLab


EduLabs anmälan/ Registration
JUNIArbetarskydd och säkerhet: Förbättra din arbetsmiljö och orka bättre - att känna igen, förebygga och hantera psykosociala belastningsfaktorer

6.6
kl. 13-16

Åbo + distans

Svenska

xAnmälan öppnas senare
Ytterligare kurser i Vasa/
Further courses in Vasa:
Tritonia EduLab


EduLabs anmälan/ Registration
SEPTEMBERPedagogisk och didaktisk konferens inom ramen för högskolepedagogiken
12.9
Vasa + distans

x
x

Anmälan öppnas senare
 
* "Plats: Åbo + Adobe Connect" betyder att kursen hålls i Åbo men även sänds via Adobe Connect så att man kan följa den via egen dator, utan särskild programvara.

KURSER I VASA/COURSES IN VASA
För ytterligare kurser i IT och informationssökning i Vasa, se Tritonia EduLabs kursprogram
For further information on courses in IT and information retrieval in Vasa, see Tritonia EduLab

Sidan underhålls av personalenheten och lärandestödet