Kurskatalog - Course Catalogue

Kursinformation (personal) | Course information (staff)Tritonia EduLab

FacebookFölj oss på Facebook

 
Målgrupper /Target groups

Kursnamn
Course name
2019 Ort
Place
Språk
Language
Personal
Staff
Doktorander
/Doctoral
 students
Grund-
studerande
Under-
graduates
Anmälan
Registration
MAJ/MAYIT och digitalt lärande: Infotillfälle om nya interna webben 3.5
kl. 9-10

Zoom

Finska

xAnmälan
Career development: Academic Portfolio Workshop
6.5
at 13.00-15
Åbo + Zoom
English
x
x

Registration
Språk och kommunikation: Diskussionskurs i engelska
start 7.5
kl. 10.00-12.00

Åbo

Engelska

xAnmälan
Koulutus- ja opetusyhteistyohankkeet:
Provision of Personalized Feedback at Scale Using Learning Analytics
8.5
at 9.00-10.30
Zoom
English
x
x

Registration
Introduktion för nyanställda
9.5
kl. 9.15-10.45
Åbo
Svenska
x


Anmälan
Introduktion för nyanställda
9.5
kl. 9.15-10.45
Vasa
Svenska
x


Anmälan
Introduction for newly employed
9.5
at 13.15-14.45
Åbo
English
x


Registration
Introduction for newly employed
9.5
at 13.15-14.45
Vasa
English
x


Registration
Ledarskap och organisationsutveckling: Ta till tals samtal som stärker samarbetet
10.5
kl. 10.00-15.00
Åbo
Svenska
x


Anmälan
IT och digitalt lärande/Webbinarium:
EXAM kehittyy
10.5 INHIBERAT

Finska
x
x

Ingen anmälan
Teaching and learning/Startup Åbo: Critical views on entrepreneurship in higher education
13 May,
at 12.30-15.30
Åbo
English
x
x
x
Registration
Teaching and learning/Startup Åbo: Workshop 1: The Berkeley Method of Entrepreneurship: The role that Entrepreneurship Education Plays in Shaping the Leaders of the Future
13 May
at 9-11
Åbo
English
x
x
x
Registration
IT och digitalt lärande: Infotillfälle om nya interna webben 13.5
kl. 15-16

Zoom

Finska

xAnmälan
Arbetarskydd och säkerhet: Kurs i första hjälpen 13 och 20.5 kl. 9-13
Åbo
Svenska
x


Anmälan
Teaching and learning/Startup Åbo: Workshop 2 & 3: Creating Leaders for the Innovation Economy 14 May
 at 9-11 OR 13-15
Åbo
English
x
x
x
Registration
Researchers & doctoral students: Contracts and IP-rights for researchers
14.5
at 9-11

Åbo + Zoom

English

xRegistration
Teaching and learning/Startup Åbo: Fireside chat with Ken Singer and Teemu Malinen on innovation, startups and business growth
15 May
at 8.30–10.30
Åbo
English
x
x

No registration required
Digi Day at FNT
(kan ingå i Högskolepedagogik/Digitala verktyg för lärande, 5 sp)
15 May
at 11.00-15.30
Åbo + Zoom
English
x
x
x
Registration
Workshop for doctoral students at FPV: Creating Competitive Funding Applications
16 May
at 13.00-16
Vasa + Zoom
English
x
x

Registration
Undervisning och lärande: Lärarforum
17.5
kl. 9-12
Åbo
Svenska
x
x

Anmälan
IT och digitalt lärande: Infotillfälle om nya interna webben INHIBERAT
20.5
kl. 13-14
Åbo +
Zoom

Svenska

xAnmälan
Arbetarskydd och säkerhet: Kurs i första hjälpen 21.5
kl. 9-14
Vasa
Svenska
x


Anmälan
Workshop for doctoral students at FSE: Creating Competitive Funding Applications
21 May
at 13.00-16
Åbo + Zoom
English
x
x

Registration
Pedamessut: Opetuksen muuttamisen mahdollisuus ja opettajien tuki 22.5
kl. 9.00-16
Åbo
Finska
+ Svenska
x
x
x
Anmälan
Workshop for doctoral students at FHPT: Creating Competitive Funding Applications
23 May,
at 13.00-16
Åbo + Zoom English
x
x

Registration
Undervisning & lärande: Företagarpedagogik
24.5 kl. 9.00-14
Åbo
Svenska
x
x

Anmälan
Ledarskap och organisationsutveckling: Ta till tals samtal som stärker samarbetet 24.5
kl. 10.00-15

Åbo

Svenska

xAnmälan

IT och digitalt lärande: Infotillfälle om nya interna webben 27.5
kl. 15-16
Åbo +
Zoom

Svenska

x


 
Anmälan
IT och digitalt lärande: Innehållsproduktion för nya interna webben
28.5
kl. 9-16

Åbo + Zoom

Svenska

xAnmälan
Ytterligare kurser i Vasa/
Further courses in Vasa:
Tritonia EduLab


EduLabs anmälan/ Registration
JUNI/JUNEOccupational safety: First aid training 3 and 4.6,
at 8.30-12
Turku
English
x


Anmälan
IT och digitalt lärande: Innehållsproduktion för nya interna webben
5.6
kl. 10-12

Åbo + Zoom

Finska

xAnmälan
IT och digitalt lärande: Innehållsproduktion för nya interna webben 5.6
kl. 13-15

Åbo + Zoom

Finska

xAnmälan
Arbetarskydd och säkerhet: Förbättra din arbetsmiljö och orka bättre - att känna igen, förebygga och hantera psykosociala belastningsfaktorer

6.6
kl. 13-16

Åbo + distans

Svenska

xAnmälan
Ledarskap och organisationsutveckling: Chefsdagar
12-13.6

Runsala

Svenska

x


Anmälan sker separat

IT och digitalt lärande: Innehållsproduktion för nya interna webben 13.6
kl. 10-12

Åbo + Zoom

Finska

xAnmälan
IT och digitalt lärande: Innehållsproduktion för nya interna webben 13.6
kl. 13-15

Åbo + Zoom

Finska

xAnmälan
Ytterligare kurser i Vasa/
Further courses in Vasa:
Tritonia EduLab


EduLabs anmälan/ Registration
SEPTEMBERUndervisning och lärande: Pedagogisk och didaktisk konferens inom ramen för högskolepedagogiken
12.9
Vasa + distans

x
x

Anmälan öppnas senare
Ledarskap och organisationsutveckling: Ta till tals samtal som stärker samarbetet 27.9
kl. 10.00-15.00

Åbo

Svenska

xAnmälan
OKTOBER/OCTOBERLedarskap och organisationsutveckling: Have a Nice Conflict! ;)
2.10
kl. 13-16
Åbo + Zoom från Vasa

Svenska

xAnmälan
Teaching and learning: Introduction to Flipped Classroom
7.10
Åbo + Zoom
English
x
x
x
Registration will open later
 
* "Plats: Åbo + Zoom" betyder att kursen hålls i Åbo men även streamas via Zoom så att man kan följa den via egen dator, utan särskild programvara.

KURSER I VASA/COURSES IN VASA
För ytterligare kurser i IT och informationssökning i Vasa, se Tritonia EduLabs kursprogram
For further information on courses in IT and information retrieval in Vasa, see Tritonia EduLab

Sidan underhålls av personalenheten och lärandestödet