Kurskatalog - Course Catalogue

Kursinformation (personal) | Course information (staff)Tritonia EduLab

FacebookFölj oss på Facebook

 
Målgrupper /Target groups

Kursnamn
Course name
2018 Ort
Place
Språk
Language
Personal
Staff
Forskar-
studerande
Post-
graduates
Grund-
studerande
Under-
graduates
Anmälan
Registration
AUGUSTIYtterligare kurser i Vasa/
Further courses in Vasa:
Tritonia EduLab


EduLabs anmälan/ Registration
SEPTEMBERWebbinarium/Undervisning och lärandeVad du behöver veta om examination och bedömning - ny instruktion för examination och bedömning
(förutsatt att det finns beslut om ny instruktion)
10.9
kl. 12.00-13
Adobe Connect Svenska
x
x
x
Ingen anmälan
Undervisning och lärande: Introduktion för ny undervisande personal
10.9
kl. 13.00-16
Videokonferens
Åbo-Vasa
Svenska
x
x

Anmälan
Startup-Åbo/Undervisning och lärande:
Hack my ideas!
13.9
kl. 9.00-11.30
Åbo
Svenska/ Finska
x


Anmälan
Webbinarium/Undervisning och lärande: eGradu - elektronisk granskning och publicering av magisteravhandlingar och diplomarbeten
17.9
kl. 12.00-13
Adobe Connect Svenska
x
x
x
Ingen anmälan
Arbetarskydd och säkerhet: Hur kan vi på ÅA jobba mot trakasserier? - ett seminarium om teori och praktik för förändring
19.9
Åbo
Svenska
Engelska
x
x
x
Anmälan
Lunchseminarium: Projekthantering
20.9
Videokonferens
Åbo-Vasa
Svenska
x


Anmälan
öppnas senare
IT och digitalt lärande: Moodle för materialdistribution och aktivering av studenterna
(kan ingå i Högskolepedagogik/Digitala verktyg för lärande, 5 sp)
21.9 kl. 9.00-12
Åbo
Svenska
x
x

Anmälan
Webbinarium/Undervisning och lärande: Exam för e-tenter
(kan ingå i Högskolepedagogik/Digitala verktyg för lärande, 5 sp)
24.9
kl. 12.00-13
Adobe Connect Svenska
x
x
x
Ingen anmälan
Startup-Åbo/Undervisning och lärande:
Hack my course!
27.9
kl. 9.00-11.30
Åbo
Svenska/ Finska
x


Anmälan
Arbetarskydd och säkerhet: Kriisiviestintä ja -johtaminen 27.9
kl. 9.15-16.00
Åbo
Finska
x


Anmälan
IT och digitalt lärande: Moodle för examination och feedback
(kan ingå i Högskolepedagogik/Digitala verktyg för lärande, 5 sp)
28.9
kl. 9.00-12
Åbo
Svenska x
x

Anmälan
Ytterligare kurser i Vasa/
Further courses in Vasa:
Tritonia EduLab


EduLabs anmälan/ Registration
OKTOBERIT och digitalt lärande: Video i undervisningen: möjligheter och utbud - besök i ÅA:s mediaproduktionsrum
(kan ingå i Högskolepedagogik/Digitala verktyg för lärande, 5 sp)
5.10
kl. 9.00-11
Åbo
Svenska x
x

Anmälan
Webbinarium/IT och digitalt lärande: Gör korta videon på egen dator i Screencast-o-matic
(kan ingå i Högskolepedagogik/Digitala verktyg för lärande, 5 sp)
8.10
kl. 12.00-13
Adobe Connect Svenska x
x

Ingen anmälan
IT och digitalt lärande/Webbinarium:
Osaamisen arviointi EXAMilla – EXAM 4.0 - – Examin käyttö eri oppiaineissa
5.10.2018
kl. 13–14.30
Adobe Connect (el. motsv.)
Finska
x
x

Ingen anmälan
Undervisning och lärande: Bemötande av studerande med neuropsykiatriska utmaningar
17.10
kl. 13.00-16
Åbo + delvis via Adobe Connect Svenska
x
x
x
Anmälan öppnas senare
Doctoral students: Writing applications for research funding (FNT)
 24 & 31 October
at 9-12
Åbo + Adobe Connect
English

x

Registration
Ytterligare kurser i Vasa/
Further courses in Vasa:
Tritonia EduLab


EduLabs anmälan/ Registration
NOVEMBERIT och digitalt lärande: Planering av nätstödda kurser och digital undervisning
(kan ingå i Högskolepedagogik/Digitala verktyg för lärande, 5 sp)
9.11
kl. 9.00-11.30
Adobe Connect Svenska x
x

Anmälan
Undervisning och lärande: Höstkonferensen
prel. 16.11


IT och digitalt lärande/Webbinarium:
EXAM opetuksen ja oppimisen tukena
– Opettajien ja opiskelijoiden kokemuksia EXAMista
30.11
kl. 13-14.30
Adobe Connect (el. motsv.) Finska
x
x

Ingen anmälan
Ytterligare kurser i Vasa/
Further courses in Vasa:
Tritonia EduLab


EduLabs anmälan/ Registration
DECEMBERIT and digital teaching: Learn to make presentations with Prezi
(kan ingå i Högskolepedagogik/Digitala verktyg för lärande, 5 sp)
3.12
kl. 13.00-15
Adobe Connect English x
x
x
Registration
Ytterligare kurser i Vasa/
Further courses in Vasa:
Tritonia EduLab


EduLabs anmälan/ Registration
 
* "Plats: Åbo + Adobe Connect" betyder att kursen hålls i Åbo men även sänds via Adobe Connect så att man kan följa den via egen dator, utan särskild programvara.

KURSER I VASA/COURSES IN VASA
För ytterligare kurser i IT och informationssökning i Vasa, se Tritonia EduLabs kursprogram
For further information on courses in IT and information retrieval in Vasa, see Tritonia EduLab

Sidan underhålls av personalenheten och lärandestödet