Regionala studier

Regionala studieinriktningar i Norden.


Afrikastudier

Nordiska afrikainstitutet NAI.
Pohjoismainen Afrikka-instituutti. Scandinavian Institute of African Studies. Uppsala, Sweden.
Center for Afrikastudier
Københavns Universitet. University of Copenhagen.
Midtøsten- og Nord-Afrikakunnskap
Universitetet i Oslo. University of Oslo.
Institutionen för asiatiska och afrikanska språk.
Aasian ja Afrikan kielten ja kultturien laitos. Institute for Asian and African Studies.
Helsingfors universitet. Helsingin yliopisto. University of Helsinki.

Amerikastudier

Se även engelska.

CAAR - Collegium for African American Research
Center for Amerikanske studier
Syddansk Universitet. University of Southern Denmark.
North American Studies
Renvall Institute for Area and Regional Studies. Helsingfors universitet. Helsingin yliopisto. University of Helsinki.
North American Studies
Tammerfors universitet. Tampereen yliopisto. University of Tampere.
North American Studies.
Åbo universitet. Turun yliopisto. University of Turku.
Institutt for britiske og amerikanske studier
Universitetet i Oslo. University of Oslo.
American Studies Center Aarhus (ASCA).
Center for Nordatlantiske Studier. Aarhus Universitet. University of Aarhus.

Arktiska studier

University of the Arctic
The University of the Arctic is a network of academic institutions and programs in the circumpolar North.
Bachelor of Circumpolar Studies.
Circumpolar Mobility Program.
Arctic Centre
Arktinen keskus. Rikscentret för arktisk forskning i Finland verkar vid Lapplands universitet i Rovaniemi.
Roald Amundsens senter for arktisk forskning
The Roald Amundsen Centre for Arctic Research. Universitetet i Tromsø. University of Tromsø.
Circumpolar Universities Association - CUA (artikel i Tromsø-flaket).

Asienstudier

Nordisk Institut for Asienstudier NIAS
Pohjoismainen Aasiantutkimusinstituutti. Nordic Institute of Asian Studies. Köpenhamn.
Nordiska föreningar för Asien-studier.
Nordic Researcher Associations for Asian Studies. China, Middle East. South Asia. Southeast Asia. Japan and Korea.
Nordiska Föreningen för Kinastudier. Nordic Association for China Studies China Studies.
Østasiatisk Institut
Department of East Asian Studies. Aarhus Universitet. University of Aarhus.
Asien-instituttet
Department of Asian Studies.
Københavns Universitet. University of Copenhagen.
Carsten Niebuhr Instituttet for Nærorientaliske Studier.
The Carsten Niebuhr Institute of Near Eastern Studies. Københavns Universitet. University of Copenhagen.
Center for Mellemøst-studier.
Syddansk Universitet. University of Southern Denmark.
Det Humanistiske Fakultet. Faculty of Humanities.
Japani-opinnot. Japanese studies.
Uleåborgs universitet. Oulun yliopisto. University of Oulu. Humanistiska fakulteten. Humanistinen tiedekunta. Faculty of Humanities.
Senter for Midt-Østen- og islamske studier.
Centre for Middle Eastern and Islamic Studies. Universitetet i Bergen. University of Bergen. Det historisk-filosofiske fakultet. Faculty of Arts.
Midtøsten- og Nord-Afrikakunnskap
Universitetet i Oslo. University of Oslo.
Institutt for østeuropeiske og orientalske studier
Universitetet i Oslo. University of Oslo.
Japan-institutet vid Handelshögskolan i Stockholm.
The European Institute of Japanese Studies.
Handelshögskolan i Stockholm. Stockholm School of Economics.
Centre for East & South-East Asian Studies
Lunds universitet. Lund University.
Centrum för stillhavsasienstudier.
Center for Pacific Asia Studies. Stockholms universitet. Stockholm University.
Asian Research Center.
Handelshøjskolen i København. Copenhagen Business School.
Centre for Southeast Asian Studies
Åbo Akademi. Åbo Akademi University.
Asienstudier vid Helsingfors universitet.
Asia Pacific Studies Programme. University of Helsinki.

Europastudier

ECSA
European Community Studies Association. Ett nätverk av nationella organisationer för dem som bedriver utbildning och forskning kring den europeiska integrationen.
DSKE
Dansk Selskab for Europaforskning.
Europæisk kulturforskning
Aalborg Universitet. Aalborg University.
Renvall Institute for Area and Regional Studies.
Nordic Studies, British and Irish Studies, German Studies.
Helsingfors universitet. Helsingin yliopisto. University of Helsinki.
FESA
Finnish European Studies Association/Suomen Eurooppatutkimuksen Seura.
NFE
Norsk Forum for Europaforskning.
Benelux-studier
Universitetet i Oslo. University of Oslo.
Vest-Europakunnskap (Vest-Europa 1 og 2)
Universitetet i Oslo. University of Oslo.
European studies.
Uleåborgs universitet. Oulun yliopisto. University of Oulu. Humanistiska fakulteten. Humanistinen tiedekunta. Faculty of Humanities.
Senter for europeiske kulturstudier.
Centre for the Study of European Civilization. Universitetet i Bergen. University of Bergen. Det historisk-filosofiske fakultet. Faculty of Arts.

Latinamerikastudier

LAIS
Latinamerika-institutet i Stockholm. Institute of Latin American Studies.
Center for Latinamerikastudier.
Centre for Latin American Studies. Aarhus Universitet.
Latin American Studies
Renvall Institute for Area and Regional Studies. Helsingfors universitet. Helsingin yliopisto. University of Helsinki.

Östeuropastudier

Østeuropainstitut.
Københavns Universitet. University of Copenhagen.
Institutionen för östeuropastudier
Uppsala universitet. Uppsala University. Tvärvetenskaplig forskning och undervisning (samhällsvetenskap, humaniora och juridik). Regional specialisering på OSS-staterna, Centraleuropa och Balkan. Specialbibliotek och pressarkiv.
Alexander-institutet
Aleksanteri-instituutti. FCREES - Finnish Centre for Russian and East European Studies  - Aleksanteri Institute. Helsingfors universitet. Helsingin yliopisto. University of Helsinki.
Russian and East European Studies
Renvall Institute for Area and Regional Studies. Helsingfors universitet. Helsingin yliopisto. University of Helsinki.
Institutt for østeuropeiske og orientalske studier
Universitetet i Oslo. University of Oslo.
Center for East European Studies.
Handelshøjskolen i København. Copenhagen Business School.
Stockholm Institute of Transition Economics and East Europeas Econimies.
Handelshögskolan i Stockholm. Stockholm School of Economics.


Tillbaka till Nordenwebbens hemsida.

Senast uppdaterad: 27.8 -03
norden@abo.fi