Odontologi

Tandläkarutbildning finns vid följande universitet


DK | FIN | IS | N | S

Danmark

Københavns Universitet
University of Copenhagen.
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Faculty of Health Sciences.
Odontologisk institut. Studerende ved OdontologiSchool of Dentistry.
Department of Pediatric Dentistry.
Department of Orthodontics.
Department of Oral Function and Physiology.
Department of Oral Diagnostics.
Department of Oral and Maxillofacial Surgery.
Department of Periodontology.
Department of Community Dentistry and Graduate Studies.
Department of Radiology.
Department of Cariology.
Department of Oral Pathology and Medicine.
Department of Prosthetic Dentistry.
Department of Dental Materials.
Department of Oral Microbiology.
Department of Dental Morphology.
Aarhus Universitet
University of Aarhus.
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Faculty of Health Sciences.
Odontologisk institut. School of Dentistry.


DK | FIN | IS | N | S

Finland

Helsingfors universitet
Helsingin yliopisto. University of Helsinki.
Lääketieteellinen tiedekunta.
Hamaslääketieteen laitos. Institute of Dentistry.
Uleåborgs universitet
Oulun yliopisto. University of Oulu.
Lääketieteellinen tiedekunta. Faculty of Medicine.
Hammaslääketieteen laitos. Institute of Dentistry.
Åbo universitet
Turun yliopisto. University of Turku.
Lääketieteellinen tiedekunta. Faculty of Medicine.
Hammaslääketieteen laitos. Institute of Dentistry.
Helsingin väliaikainen ammattikorkeakoulu
Helsinki Polytechnic.


DK | FIN | IS | N | S

Island

Háskóli Íslands
Islands Universitet. University of Iceland.
Tannlæknadeild innan Háskóla Íslands. Faculty of Odontology.


DK | FIN | IS | N | S

Norge

Universitetet i Oslo
University of Oslo.
Det odontologiske fakultet. Faculty of Dentistry.
Institutt for oral biologi.
Institutt for klinisk odontologi.
Universitetet i Bergen
University of Bergen.
Det odontologiske fakultet. Faculty of Dentistry.
Odontologisk klinikk.
Odontologisk institutt.
Senter for odontofobi.
Senter for internasjonal helse. Center for international health.
Høgskolen i Tromsø
Avdeling for helsefag.


DK | FIN | IS | N | S

Sverige

Se även odontologiska utbildningar i studera.nu.

Göteborgs universitet
Göteborg University.
Sahlgrenska akademin. The Sahlgrenska Academy.
Odontologiska fakulteten. Faculty of Odontology.
Umeå universitet
Umeå University.
Odontologiska fakulteten. Faculty of Odontology.
Karolinska Institutet
Karolinska Institutet Medical University.
Odontologiska institutionen. Department of Odontology.
Karlstad universitet
University of Karlstad.
Institutionen för hälsa och vård. Department of of Health and Caring Sciences.
Högskolan i Kristianstad
Kristianstad University.
Institutionen för hälsovetenskaper. Department of Health Sciences.
Malmö högskola
Malmö University.
Odontologiska fakulteten. Centre for Oral Health Sciences.
Tandläkarutbildning. Tandteknikerutbildning.
Hälsohögskolan i Jönköping
School of Health Sciences.

Se även SYO-Guidens ämnesindex.


Tillbaka till Nordenwebbens hemsida.

Senast uppdaterad: 30.11 -04
norden@abo.fi.