Idrott

Idrott kan studeras vid följande universitet


DK | FIN | IS | N | S

Danmark

Københavns Universitet
University of Copenhagen.
Det Naturvidenskabelige Fakultet. Faculty of Science.
Institut for Idræt. Institute of Exercise and Sport Sciences.
Syddansk Universitet
University of Southern Denmark .
Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet. Faculty of Health Sciences.
Institut for Idræt og Biomekanik. Institute of Sports Science and Clinical Biomechanics.


DK | FIN | IS | N | S

Finland

Jyväskylä universitet
Jyväskylän yliopisto. University of Jyväskylä
Liikunta- ja terveystieteiden tiedekunta. Faculty of Sport and Health Sciences.
Liikuntabiologian laitos. Department of Biology of Physical Activity.
Liikuntakasvatuksen laitos. Department of Physical Education.
Liikunnan sosiaalitieteiden laitos. Department of Social Sciences of Sport.
Terveystieteen laitos. Department of Health Sciences.
Uleåborgs universitet
Oulun yliopisto. University of Oulu.
Lääketieteellinen tiedekunta. Faculty of Medicine.
Hoitotieteen ja terveyshallinnon laitos. Department of Nursing and Health Administration.
Haaga-Helia yrkeshögskola
Haaga-Helia ammattikorkeakoulu. Haaga-Helia University of Applied Sciences. Yrkeshögskolan inleder sin verksamhet 1.1.2007.
Lahden ammattikorkeakoulu
Lahti Polytechnic.
Rovaniemen ammattikorkeakoulu
Rovaniemi Polytechnic.
Temporära yrkeshögskolan Sydväst
Sydväst Polytechnic.

Se även TerveysNet - Universitetsnätverket för hälsovetenskaper. TerveysNet - terveystieteiden yliopistoverkosto.


DK | FIN | IS | N | S

Island

Iþróttakennaraskóli Íslands.
Idrætslærereskolen ved Laugarvatn.


DK | FIN | IS | N | S

Norge

Se även K-nettet, Norgesnettet for kroppsøving i lærerutdanningen.

Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
Norwegian University of Science and Technology.
Fakultet for samfunnsvitenskap og teknologiledelse.
Idrettsvitenskapelig institutt.
Norges Idrettshøgskole
Norwegian University of Sport and Physical Education.
Forsvarets institutt. The Institute of Defence Studies.
Institutt for de idrettslige og biologiske fag. Institute for Sport and Biological Studies.
Institutt for samfunnsfag. Institute for Social Studies.
Høgskolen i Agder
Agder College.
Avdeling for helse- og idrettsfag. Faculty of Health and Sport.
Institutt for idrettsfag.
Høgskolen i Finnmark
Finnmark College.
Avdeling for fritids- og kulturfag.
Seksjon for idrettsfag.
Høgskolen i Nesna
Nesna College.
Bachelor i idrett. Barn og unge i idrett.
Høgskolen i Nord-Trøndelag
Nord-Trøndelag College.
Faggruppe for kroppsøving.
Høgskolen i Sogn og Fjordane
Sogn og Fjordane College.
Avdeling for helsefag.
Høgskolen i Telemark
Telemark College.
Avdeling for allmenne fag. Faculty of Arts and Sciences.
Institutt for idretts- og friluftslivsfag. Department of Sports and Outdoor Life Studies.


DK | FIN | IS | N | S

Sverige

Se även idrottsutbildningar i studera.nu.

Göteborgs universitet
Göteborg University.
Idrottsvetenskap.
Institutionen för hushållsvetenskap Department of Home Economics
Kost- och friskvård.
Örebro universitet
University of Örebro.
Institutionen för idrott och hälsa. Department of Sports and Health.
Idrottshögskolan i Stockholm
Stockholm University College of Physical Education and Sports.
Institutionen för Idrotts- och hälsovetenskap.
Idrottshögskolan vid Umeå universitet .
Umeå University.
Idrottspedagogprogrammet.
Utbildning av ishockeytränare och managers.
Högskolan Dalarna
Dalarna University.
Idrottstränarprogrammet.
Sport Managementprogrammet.
Lärarprogrammet.
Högskolan i Halmstad
Halmstad University.
Idrottsvetenskapligt program.
Högskolan i Kalmar
University of Kalmar.
Institutionen för Hälso- och Beteendevetenskap. Department of Health and Behavioural Sciences.
Växjö universitet
Växjö University.
Coaching och sport management . Coaching and sport management.

Se även SYO-Guidens ämnesindex.


Tillbaka till Nordenwebbens hemsida.

Senast uppdaterad: 31.8 -06
norden@abo.fi