Meddelanden från Åbo Akademi
   | Meddelanden från Åbo Akademi |
pärmbilder

 

Utgivning våren 2013


utkommer deadline
nr 1
nr 2
nr 3
nr 4
nr 5
nr 6
nr 7
nr 8
nr 9
nr 10
18.1
1.2
15.2
1.3
15.3
3.4
19.4
6.5
24.5
7.6
11.1
25.1
8.2
22.2
8.3
22.3
12.4
26.4
17.5
31.5
Ansvarig utgivare
Informationschef Thurid Eriksson.
Redaktörer
Nicklas Hägen (chefredaktör), Marcus Prest (vikarie) samt Ari Nykvist (Vasa).