Meddelanden från Åbo Akademi
   | Meddelanden från Åbo Akademi |
   | nr 17 | 24.11.2011 |
Meddelandens pärm

Under tio månader intensivutbildas fyra studenter från Chiles största producent av pappersmassa, Arauco, vid ämnet naturmaterialteknik vid ÅA. Utbildningen är en del av det nystartade ÅA-expert-programmet.

Framtida pappersexperter

***BILD***
Akademilektor Jan gustafsson och chilenarna Tomas Nunez, Camila Honorato och Christian Sieveking.

• Camila Honorato, Christian Sieveking, Eduardo Keim och Tomas Nunez är utvalda av det chilenska bolaget Arauco för att studera ämnen som relaterar till massa och papper vid huvudämnet naturmateriateknik på institutionen för kemiteknik vid Åbo Akademi. Aracuo är den största producenten av pappersmassa i Chile. Arauco har dessutom länkar till Norden och Finland via ett gemensamt bygge av en av världens största massafabriker tillsammans med Stora Enso. De fyra studerandena valdes ut ur en stor pool frivilliga. Åbo Akademi valdes ut som deras studieort efter en genomgång av europeiska och nordamerikanska universitet. ÅA anses av Arauco vara den bäst lämpade platsen för bolagets framtida nyckelpersonal att lära sig fiber- , pappers- och naturmaterialteknologi och -kemi. Det är särskilt de tre ÅA- laboratorierna inom Fiber- och cellulosateknologi, Trä- och papperskemi, och Pappersförädling som intresserar Aracuo.

– Jag tänker mig att jag ska lära mig lösa olika problem inom bolaget med den kunskap jag får under min utbildning här, säger Camila Honorato.

– Jag är utbildad processingenjör, det jag lär mig här är direkt relaterat till det jag studerat tidigare, säger Christian Sieveking.

– Innan jag kom hit arbetade jag i ett par månader med ett bioenergiprojekt, säger Tomas Nunez.

De tre studerandena som närvarar vid intervjun är nöjda med sina studier under de två månader de hittills varit i Åbo. Dock säger de att studietakten varit krävande. Det är fråga om ett tio månader studieprogram som ÅA har skräddarsytt för de chilenska studerandena. Aracuo finansierar studerandenas vistelse i Finland. Programmet heter ÅA Expert och är öppet för bolag inom skogsindustrin som ett avancerat utbildningsprogram för personal med framtida chefsuppgifter. Arauco kommer nästa år att sända ytterligare fem studenter för utbildning. Även andra bolag är intresserade av att delta nästa år.

– Nuförtiden är det rätt få finländska studeranden som inser möjligheterna som finns inom cellulosaindustrin, säger akademilektor Jan Gustafsson.

– Ett program som det här belyser de möjligheterna. ÅA får bra studeranden som vi annars inte skulle få. Och eftersom många bolag visat intresse att sända studeranden hit betyder det att vi gör någonting rätt. Chef för ÅA-expert programmet är professor Pedro Fardim.

TEXT & FOTO: MARCUS PREST