Meddelanden från Åbo Akademi
   | Meddelanden från Åbo Akademi |
   | nr 17 | 25.11.2011 |
Meddelandens pärm

I Vasa byggs sociala broar

***BILD***
Gustaf Westerholm är nöjd med hur Brobyggarna har kommit igång.

• Alla på Hanken går inte omkring med slips och attachéväska och alla på ÅA är inte studentikosa kemister eller bohemiska humanister. Det är myter och fördomar av det slaget den nya studentföreningen Brobyggarna i Vasa vill ta kål på.

Att de som studerar i Vasa oftare än hittills ska få träff a studerande från andra högskolor i stan är Brobyggarnas vikigaste uppgift. Föreningen grundades i våras av medlemmar från ÅA, Novia, Vasa Yrkeshögskola och Hanken. Redan nu har Brobyggarna närmare 250 medlemmar och informationsansvariga Gustaf Westerholm, statsvetare vid ÅA, är nöjd.

– På vår första sitz i september hade vi 160 och på vår andra i november 120 studerande från alla högskolor i Vasa. Intresset för och behovet av en öppen, för alla och fristående och oberoende gemensam studentförening tycks vara stort i Vasa, säger Westerholm.

Han betonar att Brobyggarna inte vill konkurrera med vare sig studentkårerna eller med de olika specialföreningarna. Föreningens evenemang arrangeras så långt som möjligt så att de inte kolliderar vare sig tids- eller innehållsmässigt med andra studentevenemang i Vasa. Och Brobyggarna är också gärna med och stöder existerande populära "gränsöverskridande" evenemang.

– I år skickar vi till exempel fyra fulla bussar från Vasa till glöggrundan i Åbo i slutet av november. Hela idén med Brobyggarna är just att man ska få träff a nya trevliga typer med minskad klickbildning och innerkretsar. Det hoppas vi också leder till mindre fördomar om olika universitet, ämnen, institutioner och regioner.

Gustaf Westerholm hör till de studerande som på allvar anser att man utan att chansa kan ha roligt utan sprit. Och det alkoholfria alternativet finns alltid med på Brobyggarnas tillställningar. Med ett bra och medryckande program till exempel på en sitz, behövs enligt Westerholm i många fall ingen sprit alls för att alla ska ha roligt.

– Men det handlar ju om vuxna myndiga personer som själva väljer hur de vill festa. Vi försöker bara visa att till exempel snapsandet mer handlar om en rolig sångkultur än om antalet snapsar. Att alla kan ha roligt utan att supa sig full.

Men hur hinner dagens studerande med både den hårda studietakten och alla evenemang då många dessutom måste kvälls- eller helgjobba för att klara livhanken?

– Hur bra som helst, det handlar om självdisciplin. Med lite förutseende studieplanering och sunt förnuft hinner man vara med på nästan allt och ändå klara studierna, säger Gustaf Westerholm som själv i fjol deltog i nästan alla studentevenemang på ÅA i Vasa och ändå klarade av närmare 60 sp.
Mer information om Brobyggarna finns på www.brobyggarna.fi.

TEXT & FOTO: ARI NYKVIST