Meddelanden från Åbo Akademi
   | Meddelanden från Åbo Akademi |
   | nr 6 | 1.4.2011 |
Meddelandens pärm

Föreläsningssal Källan i Arken agerade rättssal när studerandena skipade rättvisa i ett mordfall och ett fall av sexuellt utnyttjande. Grundkursen i rättspsykologi, Forensic Psychology, byggde på riktiga finska rättsfall.

En inspirerande rättegång

***BILD***
Antonia Billerbeck (t.v.) och Angelos Emmanouilidis agerar experter medan Lena Fuchsloch (nere) korsförhör.

Det här var tredje gången kursen Forensic Psychology ordnades. Kursen bygger på en amerikansk modell, där deltagarna delas upp i grupper av åklagare, försvar och experter, och läser in sig i sina roller innan kursen avslutas som en simulerad rättegång.

De olika grupperna vet inte vad de andra har planerat och diskuterat, vilket gör att "rättegången" innehåller rätt mycket spontanitet.

– Man får ett intryck av hur det verkligen är att sitta som expert vid en rättegång, säger Antonia Billerbeck.

– Studerandena får lära sig att argumentera på ett konstruktivt sätt. Sakfrågan är viktigare än att vinna debatten och det är samtidigt tänkt att de andra kursdeltagarna ska lära sig av diskussionen, säger professor Pekka Santtila, kursledare.

I förberedelserna har deltagarna fått ta del av riktigt rättegångsmaterial, ett mord och ett misstänkt fall av sexuellt utnyttjande, med fingerade namn. Dessutom fick de stöd i form av gruppdiskussioner med utomstående experter som Julia Korkman och Katarina Finnilä-Tuohimaa från rättspsykiatriska kunskapscentret för barn och ungdomar vid Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HNS), samt Gitta Weizmann-Henelius från Gamla Vasa sjukhus.

Kursen kräver ganska mycket av de blivande psykologerna, både vad gäller arbetsmängd och innehåll, men de ger den ett högt betyg.

– Det här är helt klart den stressigaste kurs jag har haft men också mycket intressantare än det jag har gjort hemma i Tyskland. Där har vi inte kurser av det här slaget, säger Oliver Hettel.

Kraven är höga också på examinatorn.

– Det kräver jättemycket organisationsförmåga att ordna en kurs av det här slaget eftersom man måste planera alla roller på förhand och samtidigt inte kan kräva att alla som anmält sig till kursen faktiskt dyker upp, säger Pekka Santtila.

– Men det är roligt. I och med att rättegången sker framför alla kurskamrater, satsar studerandena mycket på den. Som lärare blir man inspirerad och lär sig en hel del själv också.

Pekka Santtila valdes till International Teacher of the Year när studentkåren delade ut rosor åt de i Åbo Akademis personal som de tycker har gjort mest för dem. De utländska studerandena på Forensic Psychology har bara gott att säga om honom.

– Han kombinerar praktik och teori på ett sätt som gör att man förstår hur det hänger ihop. Dessutom är han den första lärare som har fått mig att tycka att statistik är intressant, säger Antonia Billerbeck. Angelos Emmanouilidis håller med.

– Han har erfarenhet också av världen utanför universitetet och gör det han lär ut användbart. På liknande kurser som hållits i Grekland har det handlat mycket om lagar och så men här får man fokusera helt på psykologin. Det är inspirerande.

TEXT & FOTO: Nicklas Hägen