Meddelanden från Åbo Akademi
   | Meddelanden från Åbo Akademi |
   | nr 10 | 4.6.2010 |
Meddelandens pärm

Kurser i kreativt skrivande är populära. CLL vid ÅA har under de senaste tio åren utbildat folk i olika åldrar i skrivandets konst. För ett par veckor sedan avslutades den fjärde kursomgången.

10 år av litterärt skapande

***BILD***
Kursen har varit ett fint forum för tankar kring skrivande, konstaterar Hanna Lutz, Jolin Slotte, Ronja Boije, Camilla Ahlström, Gabi Limbach, Margareta Nybacka-Willner och Johanna Boholm. I antologin Du är här presenterar de och de övriga deltagarna i Litterärt skapande ett urval texter.

Tolv skrivande människor har under de senaste två åren regelbundet samlats i Åbo för kursveckoslut. Under veckoslutet vecka 20 hade denna grupp sin sista sammankomst, då avslutades den fjärde upplagan av författarutbildningen Litterärt skapande. I samma veva firade också Litterärt skapande tio-årsjubileum. Kursen har ordnats av Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi.

– Kursen har varit ett framgångskoncept, och en ny ansökningsomgång utlyses i början av juni, säger Mona Nylund, utbildningschef vid Centret för livslångt lärande vid ÅA. Hon har suttit med i planeringsgruppen ända sedan begynnelsen.

Vid Åbo Akademi inleddes planeringen för den första kursen år 2000 och våren 2001 inleddes den. Alla fyra kurser har haft 12 deltagare, det vill säga sammanlagt 48 personer har deltagit i kurserna.

Alla som gått kursen har inte blivit författare men de flesta skriver och berikar Svenskfinland genom att vara kolumnister, recensenter eller t.ex. leda ordkonstverkstäder för barn.

I samband med kursavslutningen för ett par veckor sedan hade gruppen också släppfest för antologin Du är här, som består av texter, dikter och noveller, av samtliga deltagare på kursen. Antologin utkommer på Schildts förlag. Bokens pärm är utformad av Gabi Limbach.

Planering och genomförande av kursen har planerats av en ledningsgrupp där följande personer ingått: författare Katarina Gäddnäs, författare Henrik Jansson, kritiker Ann-Christine Snickars, kulturvetare Lisen Sundqvist, planerare Mona Nylund och representanter från ämnet litteraturvetenskap. Därtill har författarna Monika Fagerholm, Peter Sandström och Mårten Westö fungerat som handledare under kursen.

Samtliga fyra kurshelheter har varit uppbyggda på samma sätt, genom gästföreläsningar, diskussioner, textsamtal och skrivövningar har deltagarna fått insyn i författandets hantverk. Mellan kursträffarna, som infallit 2–3 gånger per termin, har deltagarna haft individuella textsamtal med sina handledare.

– Vi vill skapa en kreativ miljö som uppmuntrar till skrivande och den miljön är själva gruppen. Vi vill ge stöd och verktyg för framtida författarskap, säger Henrik Jansson

– Svenska kulturfonden och Åbo Akademi har finansierat kurserna, det är vi tacksamma för, säger Mona Nylund.

– En sak som är viktig att poängtera är att utbildningen är placerad just här i Åbo, det är en knutpunkt dit det är lätt att ta sig från Österbotten, Åland och Nyland. Det är viktigt att inte allt händer i huvudstadsregionen, säger Ann-Christine Snickars och påpekar att det finns en tradition av kurser i kreativt skrivande och sanataide i Åbotrakten.

Deltagarna i Litterärt skapande IV var Camilla Ahlström, Jenny Björklund, Johanna Boholm, Ronja Boije, Sofie Furu, Sara Jungersten, Gabi Limbach, Hannah Lutz, Martin Karlsson, Martina Moliis-Mellberg, Margareta Nybacka-Willner, Jolin Slotte.

Nästa kursomgång, Litterärt skapande V, utlyses i början av juni.

TEXT & FOTO: Heidi von Wright