Meddelandens pärm

Meddelanden från Åbo Akademi
nr 17     25.11.2005

Åbo Akademi


Meddelandens arkiv
Sök i Meddelanden
Kontakta redaktionen


Aktuellt på ÅA:s webb
Diskussionsforumet
Evenemangskalendern
Meddelanden från ÅA
Sök i ÅA:s webb
Webbmail


Till ÅA:s startsida

Utbildning för biblioteksanställda

ÅA:s öppna universitet samarbetar med tolv institut i Österbotten


Av Ari Nykvist
***BILD***
Hela tolv olika arbetar-, medborgar- och vuxeninstitut inklusive sommaruniversitetet i Vasa arrangerar tillsammans med ÅA och informationsförvaltningen en unik studiehelhet för biblioteksanställda. Fr.v. Nina Ekblad (SÖFF), Majlen Saarinen (FC i Åbo), Catarina Still (Concordia, Norra ligan), Ann-Maj Björkell-Holm (Vasa Arbetarinstitut), Pia Lahdenmäki (Vasa sommaruniversitet) och Nancy Petterson (FC i Åbo).

Tillsammans blir vi fler och bättre. Under den devisen samarbetar hela tolv olika arbetar-, medborgar- och vuxeninstitut och sommaruniversitet i svenska Österbotten med Åbo Akademi för att få fler formellt kompetenta och uppdaterade biblioteksanställda i regionen.

Det är första gången öppna universitetet (ÖPU) vid ÅA:s Fortbildningscentral (FC) på det här sättet samtidigt och inom samma projekt samarbetar med så många olika institut i Österbotten.

– Vi vill få tag på sådana vuxna som vill och kan studera vid sidan av sitt arbete och som är intresserade av att arbeta vid ett bibliotek. Och tack vare de tolv olika institutens egna nätverk och kontaktytor, ända från Kristinestad till Karleby, har vi lyckats bra med det, säger Nancy Pettersson på FC i Åbo.

Redan 40 anmälda
Hela 72 intresserade deltog i medlet av november i en informationskväll i Vasa där den nya ÖPU-studiehelheten i informationsförvaltning presenterades.

Hittills har drygt 40 personer anmält sig till utbildningen som inleds i januari. Utbildningen till bibliotekarie, biblioteksfunktionär eller informatiker beräknas ta 3,5 år och innebär studier i flexibel form bland annat som delvis nätbaserad och med 1–2 närstudieträffar per enskild kurs.

– Närstudieträffarna ordnas bland annat i Karleby, Kronoby, Jakobstad, Nykarleby, Vasa, Kristinestad och Närpes och de deltagare som är från samma ort eller kommun kan till exempel arbeta i grupp och träffas på egen hand om de vill, säger Majlen Saarinen på FC i Åbo.

Behovet av biblioteksanställda och informatiker som även kan IKT, och som överhuvudtaget vet vad allt nätet och de nya medierna erbjuder, ökar kraftigt.

Även stora företag såsom Nokia, ABB och Rundradion anställer gärna personer med färska kunskaper i informationsförvaltning. Samtidigt saknar många svenskspråkiga biblioteksanställda formell kompetens enligt den nya fyra år gamla biblioteksförordningen.

– De flesta som har anmält sig hittills är just sådana som äntligen vill få behörighet. Men många är också intresserade av att börja helt från början och kombinera den här ÖPU-studiehelheten med en senare examen i informationsförvaltning. De drygt dussinet kurser det nu handlar om ger tillsammans 60–70 studiepoäng, påpekar Nancy Pettersson.

Arbis hjälper deltagarna
Många av närstudieträffarna hålls på de lokala arbetar- eller medborgarinstituten och de som deltar i utbildningen kan där också få hjälp med till exempel dator och Internet-förbindelser.

– Instituten har ända sedan 1981 samarbetat med ÖPU/FC, men att tolv olika institut i hela Österbotten tillsammans med ÖPU/FC och informationsförvaltningen i Åbo arrangerar en så här lång studiehelhet är något alldeles unikt. Därför ställer vi gärna upp både för enskilda deltagare och även om deltagarna till exempel här i Vasatrakten vill hålla egna spontana gruppträffar, säger rektor Ann-Maj Björkell-Holm på Vasa Arbetarinstitut som i somras slutade på FC vid ÅA Vasa för att bli arbisrektor.

Nästan alla arbetar- och medborgarinstitut i Österbotten erbjuder ÖPU-kurser och samarbetet med Öppna universitetet ger de här instituten möjligheter att bredda utbudet och bättre kunna fylla olika specialbehov inom vuxenutbildningen.

– I norra Österbotten samarbetar till exempel fem arbetarinstitut i den så kallade norra ligan och där har ÖPU-kurserna varit en viktig del i samarbetet och något som ofta har lockat många vuxna att börja utbilda sig även vid sidan av sitt arbete. I nästan hela Svenskfinland har det varit möjligt för vuxna i arbetslivet att hitta en lämplig ÖPU-kurs via kommunens arbetar- eller medborgarinstitut, påpekar Catarina Still på Concordia som är Jakobstadsregionens näringscentral.

– Det framhålls ofta hur viktigt det är att alla har jämlik tillgång till information och informationsservice. I synnerhet i dag med den snabba utvecklingen inom IKT och hela informationsbranschen är det viktigt att hänga med och uppdatera sig kontinuerligt. Därför är det inte värst överraskande att så många är intresserade av den här omfattande studiehelheten i informationsförvaltning, konstaterar Nancy Pettersson på FC i Åbo.

Examinator för studiehelheten är prof. Mariam Ginman vid informationsförvaltningen på ESF. Fram till den 15 december kan man anmäla sig till kursen via ett av de arrangerande arbetar- och medborgarinstituten.

Bilden på tidningens omslag togs i Vasa stadsbibliotek. Fr.v. Pia Lahdenmäki, Vasa sommaruniversitet, Gull-Britt Andersén, Vasa Arbis, Susann Nyman, Korsholms vuxeninstitut, Ann-Maj Björkell-Holm, Vasa Arbis.