Meddelandens logotyp Nr 6   12.4.2002

 

Livlig akademisk sommar

Sommaruniversitetens utbud mångsidigt och lockande.


Av Niclas Erlin
***BILD***
- Efterfrågan på akademiska kurser ökar för varje år. De flesta nya inslag i årets utbud finns således inom det akademiska blocket, säger rektor Fredrik Åberg vid Hangö sommaruniversitet.

Vid Hangö sommaruniversitet är ruljangsen redan i full gång. Anmälningarna till sommarens kurser flyter in i en strid ström. Det gäller att raskt haka på ifall man vill försäkra sig om en plats på någon av kurserna.
   - Vår broschyr utkom för några veckor sedan, men redan nu är vissa kurser fullsatta. Allt fler väljer att anmäla sig via Internet. Vi har redan tagit emot ca 1 000 anmälningar, vilket är betydligt fler än vid motsvarande tidpunkt ifjol, kommenterar sommaruniversitetets rektor Fredrik Åberg.
   I år erbjuds drygt 80 kurser vid sommaruniversitetet. Utbudet omfattar akademiska kurser, fortbildningskurser, konstämnen, hobbykurser och yrkeshögskolekurser.
   - Tyngdpunkten ligger på de akademiska kurserna. Efterfrågan på dessa ökar för varje år. En typisk studerande hos oss är en person i åldern 30 till 40 som önskar fortbilda sig eller komplettera sin akademiska utbildning. Följaktligen är det även inom de akademiska kurserna som de flesta nya inslagen finns i år.

Många pedagogiska kurser
- De pedagogiska kurserna utgör en viktig del av utbudet. Genom dessa kan framför allt lärare förkovra sig. I år erbjuder vi t.ex. en kurs i forskningsmetodik på laudaturnivå för lärarstuderande, säger Åberg.
   Bland nya ämnen inom det akademiska blocket nämner han arbetsplatspedagogik, dramapedagogik och logopedi (läran om talrubbningar och talvård).
   - Kurserna i logopedi omfattar en hel approbatur, dvs. 15 studieveckor. Undervisningen inleds i juni i år och avslutas hösten 2003. På sommaren hålls kurserna i Hangö och på hösten i Esbo.
   - Undervisningen i dramapedagogik inleds i Hangö på sommaren och fortsätter på hösten på Finns i Esbo och på Teaterhögskolan i Helsingfors. Dramapedagogiken avslutas hösten 2003 i Vasa.
   Forskarskolan Ekonsam hör också till nyheterna i år. Den leds av professor Henrik Bäckström och riktar sig till forskarstuderande.

Bildkonstläger på Bengtskär
- Undervisningen i marinarkeologi avrundas i år med tio personer som skall avlägga vitsordet cum laude. Kurserna inleddes år 1997. Årets kurs, med bland annat dyksafari på programmet, är öppen också för helt nya deltagare.
   - Nästa år inleder vi ett nytt marinarkeologiskt eller sjöhistoriskt program. För Hangö sommaruni, som har en finlandssvensk profil, är det naturligt att hålla kurser inom denna genre. Inom marinarkeologin har vi en stor nordisk resursbank som måste utnyttjas även i framtiden, fastslår Åberg.
   Bland nyheterna inom fortbildningsutbudet nämner han en kurs i näringsteknik och en kurs med inriktning på åldringsvårdens kultur.
   I slutet av maj hålls ett bildkonstläger på Bengtskärs fyr under ledning av professorerna Jan Kenneth Weckman och Markku Hakuri. Hela fyren är bokad för kursen, 20 deltagare får plats.
   - Det är tidens melodi att kunna erbjuda deltagarna någon upplevelse utöver kursinnehåller, kommenterar Åberg.

***BILD***
- Vissa kurser är så populära att de fylls nästan direkt, konstaterar Yvonne Röj vid Vasa sommaruniversitet.


   Vasa sommaruniversitet erbjuder i år ca 50 kurser på svenska. Utbudet justeras årligen enligt önskemål och behov.
   - Inga stora förändringar har skett jämfört med utbudet ifjol, men varje år presenterar vi något helt nytt. Vi har fått in en hel del förslag, som vi så långt som möjligt försökt förverkliga. Vi vill presentera ett så brett utbud som möjligt med kurser inom många olika discipliner, säger planerare Yvonne Röj.

Miljöarkeologi, barnpedagogik
Bland nyheterna i det akademiska blocket nämner hon kursen "Mellan Stormskär och Blåkulla" inom kvinnovetenskap och kursen "Europeiska möbelstilar" inom konstvetenskaperna.
   I år erbjuds också t.ex. en kurs i miljöarkeologi, en kurs i arbetsrätt och en kurs om populärfilm. Barnpedagogiken är väl framme med flera kurser som lämpar sig för bl.a. barnträdgårdslärare som kompletterar sin grundutbildning.
   - Varje år tvingas vi inhibera någon kurs på grund av för få anmälda, medan en del kurser är så populära att de fylls nästan direkt. Anmälan skall göras tre veckor innan kursen inleds. En stor del av deltagarna på de akademiska kurserna är ÅA-studerande, menar Yvonne Röj.
   Inom den yrkesinriktade fortbildningen erbjuds flera kurser för anställda inom sjuk- och hälsovården. Här hittas en kurs för avdelningssekreterare, en kurs för förmän och en kurs för vårdpersonal om drogproblem inom familjen.
   - Fortbildningen hålls i regel i form av en- eller tvådagarskurser.
   Vid Vasa sommaruniversitets filial i Jakobstad hålls i sommar två kurser i pedagogik och tre kurser i finska för gymnasieelever.

Mediekunskap och journalistik
På Åland erbjuder Ålands högskola i år drygt 30 olika kurser för hugade sommarstuderande. Ålands högskola har för länge sedan vuxit ur rollen som ett renodlat sommaruniversitet, och ordnar numera kurser året runt. Sommarsäsongen skiljer sig inte märkbart från vinterterminerna, men vissa särdrag kan skönjas:
   - Bland årets utbud kan "Harry Potters ursprung", "Smådjur på land och i vatten" och kursen i geomorfologi nämnas som exempel på typiska sommarkurser. På sommaren vill vi lyfta fram fler "lättare" kurser än på vintern, men uppdelningen är förstås inte kategorisk, säger högskolechef Brittmari Wikström.
   Kursutbudet vid Ålands högskola delas in i akademiska kurser och fortbildning. Tyngdpunkten ligger på de akademiska kurserna.
   - I många fall fungerar även de akademiska kurserna som fortbildning. Många av kursdeltagarna är yrkesverksamma personer som vill fortbilda sig till exempel i redovisning eller inom rättsvetenskap. Men majoriteten av deltagarna är personer som vill pröva på akademiska studier och som kan tänka sig att börja studera på universitetsnivå i framtiden.
   - Tidigare var den typiska studeranden hos oss en kvinna i åldern 35 till 55, men detta håller sakta på att förändras. Vi samarbetar numera med yrkeshögskolan, varför framför allt manliga, yngre studerande utgör en växande kategori på våra kurser, förklarar Brittmari Wikström.

"Vem snodde osten?"
Sommarens kursutbud är mångsidigt. Här ett axplock ur det akademiska blocket: kyrkohistoria, kriminalpolitik, mobbning i skolan, dramapedagogik, utvecklingspsykologi och evidensbaserat vårdande.
   - I början av juni börjar en kurs i mediekunskap och journalistik. Den riktar sig till personer som arbetar eller som önskar arbeta inom mediebranschen. Kursen kan bli rätt populär, eftersom det åländska medielandskapet är livligt, menar Brittmari Wikström.
   Inom fortbildningen hålls bl.a. en kurs om emotionell kompetens hos ledare, en kurs i rekrytering och en kurs om skolans värdegrund med lärare i grundskolan som målgrupp. "Vem snodde osten?" den 7 juni handlar om hur man kan tackla förändringar i vardagen.
   - På hösten hoppas vi kunna starta en pro gradugrupp som skall stöda studerande i deras arbete med sin pro graduavhandling. Betoningen ligger på graduprocessen och inte på innehållet i de enskilda avhandlingarna.

Sommarkurser också i Åbo
Också i Åbo hålls akademiska sommarkurser enligt ÅA-fordringar. Undervisningen hålls inom ramen för Öppna universitetet. Total sex kurser ingår i Åboblocket i år.
   - Vår avsikt är inte att konkurrera med de etablerade sommaruniversiteten, men efterfrågan på kurser är ganska stor också i Åbo. Därför sträcker sig vårt program även över sommarmånaderna, förklarar avdelningssekreterare Christel Söderholm vid Öppna universitetet.

Se sommaruniversitetens webbsidor för kontaktuppgifter och information om kursutbudet:
http://www.hangosommaruni.fi
http://www.ah.aland.fi
http://www.uwasa.fi/kesayo
http://www.abo.fi/fc/opu


Sommarkurs i Hangö för doktorander

Hangö sommaruniversitet erbjuder i år en en vecka lång intensiv forskarkurs för doktorander. Intresset för Forskarskolan Ekonsam, som kursen heter, är mycket stort.
   - 18 doktorander har redan anmält sig till kursen, varför den i praktiken är fullbokad. Det är möjligt att vi tvingas gallra bland de anmälda. För att undervisningen skall bli effektiv borde deltagarantalet inte överstiga tolv, kommenterar professor Henrik Bäckström som leder kursen.
   Ekonsam riktar sig primärt till forskarstuderande inom ekonomiska och samhällsvetenskapliga ämnen. Kursen omfattar litteraturstudier, föreläsningar och diskussioner i seminarieform kring deltagarnas egna avhandlingar.
   Förhandsintresset för kursen visar att den fyller ett klart behov; på finlandssvenskt håll finns det ingen forskarskola eller motsvarande nätverk för doktorander inom ekonomi och samhällsvetenskaper.
   - Det här är en brist som vi får fundera på då forskarutbildningen planeras i framtiden. Det råder ingen brist på doktorander, men våra institutioner är i regel så små att det är svårt att kring dem bygga upp en kontinuerlig seminarieverksamhet på doktorandnivå. Vi måste omprioritera och omorganisera verksamheten för att effektivt kunna handleda ett växande antal forskarstuderande, säger Henrik Bäckström som till vardags är professor i företagsekonomi vid ÅA.