Meddelanden från Åbo Akademi
   | Meddelanden från Åbo Akademi |
pärmbilder
MfÅA trycks av Tammerprint. Upplaga 4800 ex.

Redaktionen

Meddelanden från Åbo Akademi är Åbo Akademis tidning för extern och intern information. Under terminerna utkommer MfÅA varannan fredag och sänds till akademins anställda, till massmedia, till universitet och högskolor i Norden, till kommuner, bibliotek och skolor i Svenskfinland, till medlemmarna i Åbo Akademiker r.f. och till vissa personer inom politik, förvaltning och näringsliv. 


 
Ansvarig utgivare:
Informationschef Thurid Eriksson
Redaktörer:
Nicklas Hägen (chefredaktör), Marcus Prest (vikarie) samt Vasaredaktören Ari Nykvist.
Webbsamordnare:
Peter Siegfrids