Meddelandens pärm

Meddelanden från Åbo Akademi
nr 13     29.9.2006

Åbo Akademi


Meddelandens arkiv
Sök i Meddelanden
Kontakta redaktionen


Aktuellt på ÅA:s webb
Diskussionsforumet
Evenemangskalendern
Meddelanden från ÅA
Sök i ÅA:s webb
Webbmail


Till ÅA:s startsida

Satsning på internationell nivå

Germansk filologi profilerar sig starkt


Av Peter Sandström
***BILD***
– Det internationella nätverket ger germanistiken vid ÅA ett positivt särdrag, konstaterar prof. Dagmar Neuendorff och FD, forskare Michael Szurawitzki.

Ämnet tyska/germansk filologi vid Åbo Akademi stärker sin internationella inriktning. Via forskningssamarbete och deltagande i internationella konferenser har ÅA-germanistiken lyckats etablera ett fruktbart samarbete med många förgreningar.

– Den internationella dimensionen är en förutsättning för att vi ska kunna utvecklas som huvudämne, konstaterar professor Dagmar Neuendorff.

En av profileringarna vid ÅA är den joint degree-examen som erbjuds från magisternivå upp till forskarexamen. Det handlar då om att studerande vid ÅA avlägger examen både här och vid något universitet i Tyskland eller Schweiz, samt att studerande från tyska eller schweiziska universitet på motsvarande sätt avlägger examen både vid sitt eget universitet och vid ÅA.

– Våra studerande kan själva välja mellan 15 universitet, och alla har möjlighet att tillbringa upp till ett helt år utomlands inom ramen för sina studier, berättar Dagmar Neuendorff.

På motsvarade sätt kan studerande från tyska och schweiziska universitet komma till ÅA för en tid under sina studier. Avhandlingarna bedöms sedan både vid ÅA och vid det universitet som fungerar som samarbetspart i Tyskland eller Schweiz.

– Den dubbla bedömningen ger en konstant nivåkontroll och kvalitetsutvärdering av var vi ligger i relation till andra universitet och viceversa. Det har fungerat mycket bra, och i höst kommer vi att få vår första joint degree-doktorsexamen i samarbete med universitetet i Flensburg, berättar Dagmar Neuendorff.

Sammanlagt har germansk filologi vid ÅA ett tiotal doktorander på gång, de flesta i samarbete med utländska universitet.

– Det internationella nätverket ger germanistiken vid ÅA ett mycket positivt särdrag, konstaterar prof. Neuendorff.

Detta kommer till uttryck bland annat i det faktum att ämnet germansk filologi vid ÅA har fått gott betyg för sin verksamhet av rådet för utvärdering av högskolorna i Finland.

– Vi ansökte om status som spetsforskningsenhet, men nådde inte riktigt fram den här gången. Omdömet var dock positivt, säger Dagmar Neuendorff.

I utlåtandet från rådet sägs bl.a. att utbildningen har en tydlig profil och att enhetens styrkeområden är arbetslivsintegrerade studier, internationalism och individuell handledning av de studerande.

Vidare konstateras: ”Enhetens ansökan öppnar ett intressant perspektiv på vilka utvecklingsriktningar det internationella samarbetet erbjuder. De facto skiljer sig denna ansökan från andra genom att den ser undervisningen som bestående av ett internationellt nätverk och gemensamma examina.”

Viktiga konferenser
I augusti deltog prof. Neuendorff tillsammans med FD, forskare Michael Szurawitzki i Asiatische Germanistentagung i Sydkoreas huvudstad Seoul. I denna Asiens största germanistkonferens deltog över 250 germanister från hela världen.

– Det var årets största internationella germanistkonferens utanför Tyskland, och platsen var Sydkoreas största universitet, Seoul National University, berättar Michael Szurawitzki.

Från Finland deltog Neuendorff, Szurawitzki samt professor Annikki Koskensalo från Åbo universitet.

De finländska deltagarnas föredrag väckte stor uppmärksamhet och ledde till diskussioner på hög nivå, något som öppnade vägarna för nya, internationella kontakter och för ÅA-forskarna nya inbjudningar till internationella konferenser i Asien och Europa.

I november kommer germansk filologi vid ÅA att stå värd för ett internationellt symposium i anslutning till HF:s FAX-linje. Deltagarna kommer både från näringslivet och från olika vetenskapsområden.

För närmare information se www.abo.fi/fak/hf/tys/welcome.htm