Meddelanden från Åbo Akademi
   | Meddelanden från Åbo Akademi |
   | nr 17 | 25.11.2011 |
Meddelandens pärm

Forskning och innovationer


Evenemang

BONUS-infotillfälle i Åbo den 2 december 2011

• BONUS-programmet handlar om Östersjöområdets miljö-, ekonomiska och sociala utmaningar. Programmets första ansökningstid öppnas den 1 december 2011. Ansökningarna ska rikta sig till något av programmets strategiska teman. (Mera information på www.bonusportal.org

Finlands NCP Kyösti Lempa från Finlands Akademi kommer till Åbo (TY huvudbyggnad, mötesrum Wanha Arkisto) den 2 december 2011 kl. 10–11 och berättar om allt aktuellt kring den första ansökningstiden.

Anmälningsinfo via Forskningsservice webbsidor. Notera också möjligheten till en max. 30 minuters personlig rådgivning med Kyösti Lempa (tiden ska bokas via pia.carpelan@utu.fi).

Aktuellt om Finlands Akademi-projekt

• Alla projekt finansierade av Finlands Akademi har utöver den totala budgeten också årliga budgeter, som måste följas med 15 procents noggrannhet. Ifall ett pågående FA-projekt har över 15 procents avvikelse från den årliga budgeten, bör projektets ansvariga ledare meddela detta till FA med det snaraste! Vid frågor, kontakta Anna Fredriksson på ekonomibyrån.

TIINA HEINISTÖ