Meddelanden från Åbo Akademi
   | Meddelanden från Åbo Akademi |
   | Nr 5 | 15.3.2013 |
Meddelandens pärm

Gå inte över ÅA efter vatten

***BILD***
Skålar för och i vatten. Från vänster står Erik Bonsdorff, Urpo Nikanne, Stefan Willför, Malin Brännback och Elina Pirjatanniemi.

• – Om vi samlar Åbo Akademis krafter kan vi bli riktigt jäkla bra på det här.

Så säger Stefan Willför, professor i förnybara materialens kemi och tillsammans med professorerna Erik Bonsdorff (miljö- och marinbiologi), Malin Brännback (internatio- nell marknadsföring), Urpo Nikanne (finska), Elina Pirjatanniemi (rättsvetenskap) och Pekka Santtila (psyko- logi) är en av de sex initiativtagarna till Åbo Akademis nya tvärvetenskapliga forskningsprojekt om vatten: VAT'N.

Projektet växte fram ur frustrationen över att ständigt behöva konkurrera om pengar och upptäckten av att professorerna hade roligt tillsammans under pre- fektmötena.

– Vi vill fungera som modell och visa att man inte alltid behöver sitta och vänta på att det ska komma formella beslut, utan att vi forskare och professorer kan ta campus tillbaka, säger Elina Pirjatanniemi.

Tanken är att VAT'N ska vara en utbildnings- och forskningsplattform över hela Åbo Akademi, även om det kanske bara är att uppmärksamma vatten och hållbar utveckling i undervisningen. Projektet är nu i startgroparna och initiativtagarna hoppas att så många som möjligt tänker över hur de kunde delta och tar kontakt.

Alla ämnen är välkomna med och inga perspektiv på vatten döms bort.

– Projektet är mycket omfattande. Det är ett paraply under vilket man kan göra olika saker, skilda kluster som var för sig söker forskningsbidrag från olika ställen, säger Pirjatanniemi.

– Det här ska inte resultera i en bok där vi redogör för allt vi vet om vatten. Det är betydligt bredare än så, säger Urpo Nikanne.

Vatten angår varje människa och lämpar sig därför som ämne för tvärveten- skaplig forskning. Några konkreta projekt har ännu inte startats men idéer finns det gott om.

– Det säljs lyxvatten som egentligen är kranvatten. Vi kuskar hit Pellegrino från Italien och det finns trestjärniga Michelinrestauranger som bara säljer det norska vattnet Voss. Det finns en massa trams kring vatten som folk betalar för och som har att göra med marknadsföring, säger Malin Brännback.

Professorerna ser fram emot att lära sig av varandra. Erik Bonsdorff konstate- rar att kopplingen till mellan vatten och marinbiologi är uppenbar, men att det är viktigt för honom att förstå hur de som inte arbetar med vatten ser på det.

– Jag forskar i de organismer som lever i Östersjön, ett vatten som omges av nittio miljoner invånare. Om jag ska kunna påverka attityder så att vattnet kan användas ännu om hundra år måste jag känna till det andra också.

TEXT & FOTO: NICKLAS HÄGEN