Meddelanden från Åbo Akademi
   | Meddelanden från Åbo Akademi |
   | nr 17 | 23.11.2012 |
Meddelandens pärm

I den engelska byn Wincanton firar man en midvinterfest baserad på en liknande fest i en populär roman. Man har skapat ny folklore baserad på traditioner i en fiktiv värld.

Wincanton – på gränsen mellan fiktion och verklighet?

***BILD***
Jacob Löfgren har i sin doktorsavhandling bekantat sig med den engelska byn Wincanton. Där har man tagit till sig Terry Pratchetts populära fantasivärld och gjort delar av den till verklighet.

• Jacob Löfgren skriver sin doktorsavhandling i folkloristik om Wincanton, en liten engelsk by söder om Bath i Somerset.

– I Wincanton firas varje år en midvinterfest. Festen, som kallas "Hogswatch" har plockats från den engelske fantasyförfattaren Terry Pratchetts "Discworld."

– Min avhandling handlar alltså om hur man konstruerar en fankultur genom att göra folklore baserad på fiktion.

– Det handlar om intertextualitet. Det betyder, enkelt förklarat, att ingen text står för sig själv, att texter refererar till varandra. Och "text" betyder inte nödvändigtvis text, utan kan referera till olika kulturella yttringar som man läser av.

Terry Pratchett är ett bekant namn för folk som känner fantasylitteratur. De som inte hört namnet förut kan få en uppfattning om hans popularitet genom en referens till hans försäljningssiffror: Pratchett säljer efter JK Rowling mest av alla engelska författare.

– Pratchetts romaner utspelar sig i Discworld. Discworld är, som namnet säger, en platt värld som bärs av fyra elefanter som står på en sköldpadda som svävar genom rymden.

– Discworld är ungefär vad som skulle hända om Monty Python gav sig in i fantasylitteraturen. Det vill säga brittisk humor, satir och absurditeter. Pratchett driver också med den etablerade fantasylitteraturen.

Även Finland får sin del av kakan

I Wincanton bor karaktärer som Pratchett fört in i sina romaner och personer som blivit inspirerade av Pratchetts fiktiva karaktärer. Wincanton har blivit en vallfärdsort för Discworld-entusiaster. Staden har också konsulterat Pratchett i formandet av nya stadsdelar, och namngett gator hämtade från hans fiktiva stad Ankh-Morpork.

– I arbetet med min avhandling har jag träffat Pratchett flera gånger. En del delar av finländsk kultur har letat sig in i skämt i hans Discworld-böcker. Hit hör bland annat den finländska senapen som i Discworld säljs som "senapfri senap" och också en del saker som hänger ihop med snussmugglingen i Österbotten. Pratchett är också en beundrare av Tove Jansson, vars namn han försökt lära sig uttala.

– Varje gång vi träffats har han bett mig säga hur man uttalar Tove Jansson. Enligt Löfgren har han inte haft någon framgång på den fronten.

– Han uttalar fortfarande namnet helt brittiskt. Löfgren har hållit kurser med tyngdpunkt på fanbegreppet. Kurserna har handlat om fan- och nördkultur.

– Det är ett problem med att vara fan av det ämne man söker. Ens egen positionering måste klargöras. Det kommer också att vara en av mina artiklar i min fyrdelade artikelavhandling.

– Sedan är också karaktärerna i Wincanton fans av Pratchett och dessutom universitetsutbildade: de vet exakt vad de gör när de konstruerat till exempel en fest som Hogswatch. Det är en aspekt man måste ta i beaktande när man undersöker ett sådant fenomen.

TEXT & FOTO: MARCUS PREST