Meddelanden från Åbo Akademi
   | Meddelanden från Åbo Akademi |
   | nr 10 | 6.6.2011 |
Meddelandens pärm

Mobiltelefonen har många möjligheter som plattform för undervisning, men materialet måste anpassas och bygga på mycket belöning. Det säger Yong Liu, nybliven doktor från forskningsenheten IAMSR.

Mobilen bör ha egen roll i klassrummet

***BILD***
Trivs i Finland. Ett fyraårigt stipendium har gett Yong Liu möjlighet att fokusera på sina doktorandstudier. Nu är det upp till arbetsmöjligheterna om han stannar mer än ett år till.

• Yong Liu disputerade i mitten av maj på avhandlingen "Solving the Puzzle of Mobile Learning Adoption" inom ämnet informationssystem. Disputationen gick enligt hans egen utsago bra, däremot kan han inte svara på om det var mycket folk i publiken.

– Jag såg faktiskt inte hur många där var för jag var så koncentrerad på vad opponenten sade och att ge honom svar. Det är nog bäst att bara stänga sånt ute.

Han fick lite extra motivation redan före disputationen, då den kinesiska staten gav honom ett erkännande i form av ett stipendium som heter "Chinese government award for outstanding self-financed students abroad".

– Det är främst en ära. Priset betyder att människor ser positivt på vad jag gör, vilket betyder att jag gör ett bra jobb, säger Yong Liu och tillägger skrattande:

– Eller åtminstone är det vad de tror! I Europa är mobilt lärande flitigt använt inom turismen, till exempel på museer. Mobila lärsystem läser av vilket verk du står framför via smarttelefonens GPS och skickar dig information om det till mobilen – antingen som text eller som en guidning i ljudformat. Inom utbildningen är den nya tekniken däremot mindre utnyttjad.

– I ett bredare avseende används mobilt lärande flitigt, men det är en fråga om hur man definierar lärande. Det finns gott om grundläggande information tillgänglig mobilt men syftet med den är oftast inte undervisning utan kommunikation.

I sin avhandling visar Yong Liu att det finns många möjligheter att använda mobila apparater som smarttelefoner i undervisningen, eftersom det minskar på platsbundenheten och underlättar rörligheten.

Mobilt lärande kräver ändå att materialet anpassas för ändamålet. Att förutsätta att barnen skulle ha tålamod att koncentrera sig på traditionellt undervisningsmaterial när det finns ett internet fyllt av spel på bara några klicks avstånd, är för mycket begärt.

Ett undervisningsmaterial som inte anpassas enligt det nya mediet riskerar att distrahera snarare än att engagera.

– Mobilt lärande genom mobiltelefonen är i viss mån som en kniv. Teknologin är väldigt användbar men också farlig, eftersom den kan störa en välorganiserad undervisningsmiljö. Mobilt lärande i grundskolor bör basera sig på teknologi som är utvecklad enkom i undervisningssyfte, säger Yong Liu.

– Unga människor har inte utvecklat en självstyrd inlärningsförmåga och bör därför inte ges full frihet att kontrollera sin egen inlärningsprocess genom att använda en distraherande teknologi. System som är till för undervisning måste bygga mycket på belöning.

Släkten och Nokia lockade

Yong Liu är född i Gan Zhou i Kina men studerade i Wu Han innan han flyttade till Finland. Att det blev just Finland efter avslutade akademiska grundstudier beror dels på att han hade släktingar här som tipsade om landet, men han lockades också av Finlands industriella skötebarn.

– Eftersom jag studerar informationssystem väckte förstås Nokia ett visst intresse. De genomgår en utmanande period för tillfället men klarar sig ännu bra, och för fyra år sedan klarade de sig mycket bra, säger Yong Liu.

Under de snart fyra år han har varit i Finland har han varit involverad i forskningsenheten Institute for Advanced Management Systems Research, IAMSR, vid Åbo Akademi. Det är från dessa som han har haft stipendium.

– Det har varit väldigt skönt och jag har helt kunnat fokusera på mina studier då jag har haft fyra år som jag har vetat vad jag skulle göra. Nu blir det åtminstone ett år till.

– Exakt hur länge jag stannar beror på om jag får jobb eller inte, så det är inte helt upp till mig själv att bestämma. Jag tror att jag är på en rätt bra nivå när det gäller min utbildning men jag har inte sökt jobb här ännu så jag vet inte hur stort problem det kommer att vara att jag inte kan finska.

En hobby vid sidan om forskningen är att fiska, något Yong Liu gör i Aura å bredvid Studentbyn.

– Finland är mycket vackert, framför allt på somrarna. Det är grönt, blommorna är vackra och fiskarna lättlurade. Fördelen med vintrarna är att man måste hålla sig inomhus och forska för det finns ingenting annat att göra, säger Yong Liu.

– Allt är lätt här. Sättet att handskas med saker är mycket enkelt, det är inte så mycket byråkrati. Kina är stort och man är hela tiden omgiven av en massa människor. Nu när jag åker tillbaka känns det nästan lite påfrestande att det är människor överallt.

TEXT & FOTO: Nicklas Hägen