Meddelanden från Åbo Akademi
   | Meddelanden från Åbo Akademi |
   | Nr 5 | 15.3.2013 |
Meddelandens pärm

Prorektor Mikko Hupa, vid fakultetsområdet för naturvetenskaper och teknik har äran att inbjuda er att åhöra professorn i energiteknik, Margareta Wihersaari, i Akademisalen, Academill, fredagen den 22 mars kl. 18.00.

ENERGITEKNIK


***BILD***

Margareta Wihersaari är född i Jakobstad den 19 september 1961 och tog studenten vid Jakobstads Gymnasium år 1980. Hon blev diplomingenjör år 1988 vid Tekniska högskolan i Helsingfors. Därpå följde teknologie licentiatexamen år 2000 och teknologie doktorsexamen år 2005. Doktorsavhandlingen hade titeln: Aspects on bioenergy as a technical measure to reduce energy related greenhouse gas emissions.

Margareta Wihersaari började arbeta som forskare på Teknologiska forskningscentralen VTT år 1989 och efter doktorsexamen fortsatte hon som specialforskare inom samma organisation framtill år 2009. Under åren 2006–2011 fungerade hon samtidigt som överassistent på Bio- ja ympäristötieteiden laitos vid Jyväskylä universitet och under åren 2011-2012 var hon anställd som universitetslektor vid samma institution. Från november 2012 har Wihersaari varit anställd som professor i energiteknik vid Åbo Akademi och fungerar även som ämnesansvarig för samma ämne.

Wihersaari bedriver en aktiv forskning inom kring hållbart utnyttjande av biomassa samt energieffektiva produktionsprocesser för biomassa och deras inverkningar på miljön. Wihersaari har till dags dato medverkat i 12 internationella peer-review publikationer, flera vetenskapliga böcker och rapporter. Wihersaari har erhållit forskningsfinansiering för cirka två miljoner euro främst från Tekes, EU, Finska kulturfonden och NMT-centralen.


Program


  • Installander och Akademistaten tågar in i procession till musik av Jean Sibelius: Andante festivo. Vasa Kammarmusiker.

  • Prefekt Stefan Willför, institutionen för kemiteknik, introducerar professorn i energiteknik, Margareta Wihersaari.

  • Professor Margareta Wihersaaris installationsföreläsning Energi ur systemperspektiv.

  • Musik av Bernhard Henrik Crusell: Klarinettkvartett i c-moll, Menuett och Rondo. Vasa Kammarmusiker

  • Installander och Akademistaten tågar ut till musik av Johan Helmich Roman: Drottningsholmsmusiken, utvalda delar. Vasa Kammarmusiker.