Meddelanden från Åbo Akademi
   | Meddelanden från Åbo Akademi |
   | Nr 9 | 24.5.2013 |
Meddelandens pärm

Integrerade formella metoder hjälper programmerare pussla ihop mjukvara från färdiga modeller. I juni står Åbo Akademi värd för en konferens inom ämnet.

Programverktyg på programmet

***BILD***
Luigia Petre säger att programmerarnas vision är att all elektronik i hemmet ska kunna kommunicera med varandra.

• Den som bygger ett hus följer vanligtvis en ritning. Den som skapar mjukvara för datorer har däremot ingen sådan skiss att utgå ifrån, vilket försvårar arbetet då man börjar koda program. Den storlek olika mjukvaror i dag börjar ha, gör att det är ett enormt projekt att starta programmeringen från noll.

– Man försöker lösa problemet genom att bygga modeller för olika delar som man sedan integrerar med varandra, säger Luigia Petre, akademilektor i datavetenskap.

Datavetenskapen vid Åbo Akademi står den 10–14 juni värd för konferensen "integrated Formal Methods" (iFM), som beräknas locka cirka 75 forskare från över trettio länder runtom i världen. Konferensen ordnades för första gången 1999 och har ordnats av Åbo Akademi i Åbo också år 2002.

Under konferensen kommer man att diskutera olika sätt att närma sig dessa så kallade integrerade formella metoder – matematiska verktyg som programmerare kan använda sig av när de pusslar ihop olika funktioner till en komplex helhet som till exempel mobiltelefoner.

– Vi bygger modeller som är mycket exakta och för vilka vi kan formulera och bevisa exakta egenskaper, till exempel så att ditt e-postprogram inte skickar e-post på egen hand. Det finns i dag verktyg för modellering och bevisning som går att integrera med varandra beroende på vad man vill bygga, säger Petre.

– Visionen är att alla saker i ditt hem ska kunna kommunicera med varandra. När du till exempel går till butiken och handlar ska du kunna betala med mobilen och ta emot ett meddelande av mjölken i kylen att den håller på att bli gammal.

Vid utveckling baserad på formella metoder vet man mycket väl under vilka omständigheter och antaganden modellerna fungerar i. Enligt Petre är detta bara en orsak till att formella metoder erbjuder enorma möjligheter som industrin kunde dra nytta av.

– Man kan till exempel förkorta utvecklingsarbetet av nya produkter eller effektivera arbetet genom att återanvända det som redan gjorts, säger Petre.

– En av våra inbjudna föreläsare är Jean-Raymond Abrial, som var konsult för utvecklingen av det system som de obemannade metrovagnarna i Paris bygger på. Han skapade modeller som blev allt mer komplexa och detaljerade tills han till slut kunde sammanställa dem till mjukvara. På det sättet kunde han hoppa över enhetstestningen, som är en mycket dyr del av utvecklingsprocessen.

Åbo Akademi är det finländska universitet som kommit längst i arbetet med formella metoder. Arbetet påbörjades av professor Ralph- Johan Back och fortsattes sedan tillsammans med professor Kaisa Sere, som avled i december.

– Kaisa var mycket bra på att tillämpa formella metoder inom nya områden, också inom industrin. Hon ledde iFM-konferensen 2002 och var glad när hon hörde att vi skulle ordna den på nytt. Vi tillägnar konferensen Kaisas minne. Emil Sekerinski, en av Kaisas närmaste vetenskapliga kolleger, kommer att hålla en halv timmes föredrag om henne.

Läs mera om iFM 2013 på www.it.abo.fi/iFM2013

TEXT & FOTO: NICKLAS HÄGEN