Meddelanden från Åbo Akademi
   | Meddelanden från Åbo Akademi |
   | Nr 5 | 15.3.2013 |
Meddelandens pärm

Arbetet med att förbereda Åbo Akademi för ekonomiskt svårare tider tog ett steg framåt då rektor Jorma Mattinen presenterade de rapporter som ska fungera som underlag för vidare beredning. Styrelsens beslut tas i maj.

Nu börjar diskussionerna

***BILD***
Ett stort intresse. Det var fullsatt i Stora auditoriet i ASA-huset då rektor Jorma Mattinen presenterade arbetsgruppernas förslag. Presentationen följdes också på distans från Lilla auditoriet i ASA-huset, Academill i Vasa och via cirka 300 datorer.

• Rektor Jorma Mattinen presenterade, inför ett fullsatt auditorium i ASA-huset, de förslag som arbetsgrupperna för Åbo Akademis framtid har lagt fram. Han tackade grupperna för ett väl utfört arbete och var mån om att poängtera att det ännu finns en hel del att göra innan några beslut kan tas.

– Jag förstår oron och viljan att få konkre- ta besked, men det finns en process vi måste följa. Arbetsgrup- perna har nu lagt fram sina förslag och styrel- sen fattar sitt beslut i maj, säger Mattinen.

– Vi måste vara noga med att processen sköts korrekt. Jag berättar genast då jag har något konkret att meddela.

***BILD***
Ole Karlsson.

Efter mötet efterlyste Personalföreningens vid Åbo Akademi ordförande, Ole Karlsson, konkreta kalkyler.

– Det var väldigt tunt. Det blev oklart för mig hur arbetsgrupperna beaktat varandras förslag. Har grupperna tagit med att vi ska spara miljoner eller bara arbetat som vanliga visionsgrupper, undrar Karlsson.

– Tråkigt att ledningen inte har mera kött på benen. Alla vet att det är i nuet som vi måste fatta svåra beslut men man pratar om framtiden som om dessa beslut inte låg framför oss. Det verkar som om besluten och exakt vad man kommer att besluta om inte kommer att diskuteras innan besluten är gjorda.

Mattinen säger sig inte kunna gå in på siffror i det här skedet.

– Vi måste först få riktlinjer från styrelsen. Idag finns det inga beslut. Svaret kommer att diskuteras efter styrelsens möte i maj.

Beslut i maj

Arbetet med Åbo Akademis nya struktur kommer att fortsätta med att rektor diskuterar med samtliga enheter inom Åbo Akademi, som en del av arbetet med att bereda ett beslut för styrelsen.
***BILD***
Jorma Mattinen.
Ett vägledande möte mellan rektor och styrelsen kommer att hållas den 10 april, där de framlagda rapporterna används som underlag. Styrelsen konkretiserar sedan sina beslut, som fattas i maj.

Hur mycket av förslagen i rapporterna som kommer att förverkligas och när förändringarna träder i kraft ville Mattinen i detta skede inte ta ställning till.

– Men status quo är inget alternativ. Det är självklart.

I rapporterna framlades ett par förslag som väckt diskussion. Utanför Åbo Akademi reagerade man starkt på att både visionsgruppens och utbildningsgruppens förslag att koncentrera verksamheten till Åbo Akademis huvudorter: Åbo och Vasa. Åbo Akademi har för tillfället verksamhet på olika platser i Svenskfinland, främst då kanske den utlokaliserade barnträdgårdslärarutbildningen i Jakobstad och Helsingfors.

Mattinen underströk att det är upp till styrelsen att ta ett beslut, men konstaterade att det kostar mycket att upprätthålla verksamhet på flera orter.

– De utlokaliserade utbildningarna är ekonomiskt belastande. Jag kan redan se rubrikerna i dagstidningarna i södra Finland framför mig när jag säger det, men det är ett fact of life att de är jättedyra.

BAKGRUND

• Tre arbetsgrupper och två utredare tillsattes i december för att arbeta fram konkreta förslag på hur Åbo Akademi ska lösa de ekonomiska problem som orsakats av att staten frusit universitetsindexet. De tre arbetsgrupperna gick under benämningarna "vision", "utbildning" och "struktur".

Därtill utredde prorektor Mikko Hupa Åbo Akademis samarbete med Åbo universitet i samband med Bioteknikcentrum (BTC) och PET-centret, medan datacentralens direktör Björn Pundars har sett över verksamheten vid stödfunktionerna: Arbetsforum, Centret för livslångt lärande, Centret för språk och kultur, Datacentralen, Lärcentret, Åbo Akademis bibliotek och det med Novia delade forsknings- och utvecklingscentret Aronia.

TEXT: NICKLAS HÄGEN & MARCUS PREST
FOTO: NICKLAS HÄGEN