Meddelanden från Åbo Akademi
   | Meddelanden från Åbo Akademi |
   | nr 5 | 15.3.2013 |
Meddelandens pärm

Närmare 630 personer deltog i MfÅA:s läsarundersökning. Tidningen fick övervägande god respons, men undersökningen gav också redaktionen en del att tänka på.

Meddelandens läsare är övervägande positiva

***BILD***
En klar majoritet av MfÅA:s läsare läser enbart den tryckta tidningen.

• De preliminära resul- taten av Meddelandens från Åbo Akademi läsar- undersökning tyder på att tidningen har nöjda läsare. Tidningen anses av en klart övervägande majoritet av de knappt 630 svarande vara såväl intressant, pålitlig som professionellt gjord.

– Vi är glada över att så många tagit sig tid att ge sin syn på Meddelanden från Åbo Akademi. Resultaten av undersökningen kommer att ge oss stöd i vårt arbete med att förnya tidningen, säger MfÅA:s ansvariga utgivare, kommunikationschef Thurid Eriksson.

När det gäller tidningens innehåll tyckte över 350 av de som svarat i undersökningen att MfÅA väl presenterar forskningsresultat, -arbete och -politik, samt alumniverksamhet och interna ärenden vid Åbo Akademi. Drygt hälften tycker också att tidningen innehåller tillräckligt mycket nyheter angående Åbo Akademi, medan utnyttjande av forskningsresultat var något de flesta vill läsa mera om.

Bland förbättringsförslagen fanns bland annat att läsarna vill få in mera motsatta synvinklar och spänningar i tidningen.

– Vi strävar efter att hålla ett aktualitetsvärde i tidningen, men med tanke på att MfÅA ges ut varannan vecka är villkoren andra än de är på webben, där en nyhet är gammal efter några timmar. Däremot ger tidningen en möjlighet till eftertanke och fördjupning, och det är något som blir allt viktigare för oss.

Svaren fördelade sig överlag rätt jämnt mellan grupperna "personal", "alumner" och "övriga". Viktigast för de läsare som svarat är informationen, medan underhållning inte står vidare högt i kurs. Intressant att notera här är att de studerande ändå betonar underhållningen betydligt mer än alumner och personal. Personal och forskare ser tidningen som en viktig intern informationskanal, alumnerna ser den som en viktig extern infomationskanal och de studerande vill läsa mera om studieliv.

En klar majoritet på 77,5 procent läser enbart den tryckta versionen av tidningen. 18,6 procent säger sig läsa både den tryckta versionen och webbversionen, medan endast fyra procent bara läser tidningen på webben. Här kunde man kanske ha förväntat sig att de studerande hade varit aktivare på webben, men det var inga större skillnader mellan grupperna.

– Det visar dels på att man kanske inte är medvetna om att vi finns på webben, och dels på att vi borde försöka förbättra webben. Men det visar också på att informationsflödet i dag är enormt och vikten av den direktkontakt med läsarna som en tryckt tidning ger, säger Eriksson.

– Webbens styrka är å andra sidan att många säger sig dela eller ha läst artiklar som delats via olika sociala medier. Det gör att vi på den vägen kan nå ut till också andra än våra prenumeranter.

Bland de som svarade i läsarundersökningen utlottades ÅA-prylar. De nio vinnarna har kontaktats personligen.

TEXT & FOTO: NICKLAS HÄGEN