Meddelanden från Åbo Akademi
   | Meddelanden från Åbo Akademi |
   | Nr 5 | 15.3.2013 |
Meddelandens pärm

Frågor & Svar

Novias framtid diskuteras

***BILD***

• En eventuell sammanslagning av yrkeshögskolorna Novia och Arcada har sedan en tid tillbaka diskuterats flitigt i de finlandssvenska medierna. Frågan är mycket aktuell också för Åbo Akademi, som är majoritetsägare med 75 procent av aktierna.

Åbo Akademis styrelseordförande, Martin Granholm, var står Åbo Akademi i frågan?
– Visionen är att vi behöver en stark finlandssvensk högskola.

Var skulle en sådan placeras i så fall?
– Vi har hela tiden sagt att verksamheten borde ledas från Vasa.

HBL skrev den 5 mars att Åbo Akademi kunde avveckla Novia och starta nytt tillsammans med Arcada. Var kommer det påståendet ifrån?
– Ingen aning.

På sikt är det osannolikt att staten tillåter två finlandssvenska yrkeshögskolor. Skulle staten komma med finansiellt stöd om man gick in för en snabb fusion?
– För oss finns det ingen matematik i det här. Det finns en vision, och den är att det ska finnas en stark finlandssvensk högskola. Staten har sporrpengar för att åstadkomma detta.

– Vi hade hoppats att underhandlarna fått arbetsro att komma fram till om en fusion fungerar eller inte, och det är bekymmersamt att man inte i lugn och ro fått förhandla fram ett paket. Blir en fusion inte av måste både Novia och Arcada snabbt arbeta fram sina koncessionsansökningar till staten. Därför börjar det bli bråttom.

TEXT: NICLAS HÄGEN