Meddelanden från Åbo Akademi
   | Meddelanden från Åbo Akademi |
   | nr 17 | 25.11.2011 |
Meddelandens pärm

Frågor & Svar


Ny kontaktpunkt

***BILD***

• Mia Henriksson är sedan början av november anställd som informatör vid Åbo Akademi. Hon har tidigare studerat statskunskap och masskommunikation i Vasa och jobbat sju år som redaktör vid Åbo Underrättelser.

Välkommen till ÅA, Mia, vad är det tänkt att du ska göra här?

– Till mina arbetsuppgifter hör till exempel mediekontakter, pressmeddelanden och forskningskommunikation. Tanken med den sistnämnda är att vi ska försöka hitta nya sätt att föra intressant forskning och verksamhet vid Åbo Akademi ut i samhället och popularisera det vi håller på med.

När ska man ta kontakt med dig?

– Om medierna vill hitta experter att intervjua kan de fråga mig, eller om experterna vill nå ut till medierna kan jag hjälpa till. Men man får ta kontakt i vilka ärenden som helst, sen kan jag förhoppningsvis styra vidare till rätt person om det är något jag inte kan svara på eller göra själv.

Det är meningen att du ska besöka enheterna i december. Vad ska du göra där?

– Lyssna. Om ämnena har önskemål om kommunikationsverksamheten får de framföra dem. Jag vill förstås också helt enkelt bekanta mig med enheterna så jag vet var de spännande sakerna pågår. Jag hoppas besöken ska ge ett närmare samarbete, för kommunikationsenheten i sig har inget att informera om ifall vi inte vet vad som händer ute på enheterna.

TEXT & FOTO: NICKLAS HÄGEN