Meddelanden från Åbo Akademi
   | Meddelanden från Åbo Akademi |
   | nr 9 | 20.5.2011 |
Meddelandens pärm

Sedan några veckor tillbaka finns Centret för livslångt lärande, CLL, i tillfälliga utrymmen på Stapelgatan 7 i Åbo. Centrets ordinarie utrymmen i Arken genomgår renovering.

CLL i tillfälliga utrymmen

***BILD***
Tina Engblom, Nina Rytkönen och Tove Österroos är nöjda över CLL:s nya utrymmen. Rytkönen och Österroos har varit drivande krafter i det konkreta flyttarbetet.

– I höstas märkte vi att allt inte stod rätt till. Medlemmar i personalen fick allergisymtom. Provtagningar gjordes och det visade sig att det fanns problem med inomhusluften. Provsvaren visade ändå inget alarmerande men vi konstaterade att någonting måste göras, säger Tina Engblom enhetschef för CLL, Åboenheten.

I mars hölls ett möte kring fastigheten tillsammans med planeringschef Bengt Sandell, driftsingenjör John Lassus, expeditionschef Jan Moberg, arbetarskyddsfullmäktige Päivi Pennanen och fastighetsövervakare Kim Pettersson från Stiftelsen vid Åbo Akademi. Därpå följande vecka träffades ÅA:s ledning och Stiftelsen för Åbo Akademi.

– Efter det gick allt väldigt snabbt. Bland annat rekommenderades att mattan måste bytas. Jag är mycket glad över att akademin hjälpt oss och varit tillmötesgående och att vi nu, samtliga 25 i personalen, kan flytta till samma utrymmen, säger Engblom. Det fanns olika alternativ för vart CLL skulle under renoveringen.

– Olika möjligheter undersöktes, vi ville gärna hitta ett utrymme dit hela CLL kunde flytta. Efter klartecken från rektor hyrdes utrymmena vid Stapelgatan 7. Hyreskontraktet löper fram till årsskiftet och vi hoppas så klart på att då få återvända till Arken. Det är viktigt för CLL att också geografiskt ligga nära akademikvarteren, konstaterar Engblom.

Utrymmena på Stapelgatan behövde bara genomgå en putsning och ytrenovering för att vara inflyttningsklara. Utrymmena är ljusa och ändamålsenliga.

– Det har förstås varit ett stressmoment att flytta, och det har lett till en del mindre problem i övergångsfasen. Vår verksamhet har påverkats på det sättet att vi varit tvungna att boka nya undervisningsutrymmen för vår kursverksamhet. Vid Stapelgatan 7 förfogar CLL över de två första våningarna i huset.

– På första våningen finns Öppna universitetets kansli, föreläsningssalar, studievägledare och sociala utrymmen för studerande. På andra våningen finns personalens arbetsrum och ett utrymme för videokonferens. Bengt Sandell är nöjd över att ersättande utrymmen hittades så snabbt.

– Tillsvidare har allt gått bra. Det är inte lätt att hitta lämpliga utrymmen där prislappen är den rätta. Det var lyckligt att vi genast hittade ett utrymme där allt rymdes in och inte var i behov av mellanlagring av något slag. Det hade inneburit mera arbete och högre kostnader. På Stapelgatan har det också varit lätt att koppla in intranät och så vidare. Vi som tagit beslutet kring det här är nöjda, säger Sandell.

TEXT & FOTO: Heidi von Wright