Meddelanden från Åbo Akademi
   | Meddelanden från Åbo Akademi |
   | nr 17 | 27.11.2009 |
Meddelandens pärm

Många studenter är besvikna på att duplettavdelningen vid Åbo Akademi, en omfattande boksamling baserad på donationer, avslutade sin försäljning för ett par veckor sedan.

”Duplettavdelningen viktigt kulturarv”

***BILD***
Erik Hallstensson anser att stängningen är en dålig nyhet.

En viktig informationskälla, så beskriver filosofistuderande Erik Hallstensson Åbo Akademis duplettavdelning. Beslutsfattarna vid ÅA visar på utrymmesbristen och allmänhetens svaga intresse för böckerna.

Duplettavdelningen på Slottsgatan 1 i Åbo har hittills varit en kanal för bokdonationer från allmänheten och en materialresurs för forskare, studenter och allmänheten. Samlingarna utgörs i första hand av vetenskaplig litteratur på svenska, bland annat litteratur från 1800-tal och tidigt 1900- tal. Verk på franska och tyska ingår också i samlingarna. Nu är verksamheten avslutad och många studenter är upprörda över beslutet.

– Det finns cirka åtta tusen svenskspråkiga studenter i Åbo. Kundunderlaget är alltså större än vad man tror. Jag kan omöjligtvis tro att det saknas intresse för duplettavdelningen, speciellt med tanke på intresset på till exempel min fakultet, säger Hallstensson, som haft för vana att besöka duplettavdelningen varannan vecka.

Hallsstensson tycker att det är underligt att allmänheten inte längre kommer att ha tillgång till litteratursamlingarna.

– Hur kan man hindra folk från att få tillgång till det här kulturarvet på basen av det låga besökarantalet vid duplettavdelningen? Antikvariaten i Åbo har svårt att få sortiment på svenska att löna sig. Duplettavdelningen är viktig för till exempel filosofistudenter.

Beslutet om stängningen fattades i mars av duplettavdelningens ledningsgrupp bestående av skattmästare Kjell Sundström vid Stiftelsen för Åbo Akademi, ÅA:s rektor och ÅAB:s överbibliotekarie.

– Det var ett enhälligt beslut, säger Sundström.

Sundström säger att beslutet baserar sig dels på det faktum att de utrymmen där duplettavdelningen huserat kommer att renoveras och göras om till åtta bostäder, och dels på grund av det svala intresset för duplettavdelningen. Det doneras heller inte litteratur i samma omfattning som tidigare.

Böckerna kommer nu att föras till Kankas gård i Masku där de kommer att magasineras. I framtiden hålls eventuellt en utförsäljning.

Duplettavdelningen har genom tiderna hållit en låg profil med snäva öppethållningstider endast ett par gånger i veckan. Samlingarna har dock funnits presenterade på internet och kunder har getts möjligheten att beställa material via webben.

Varför har verksamheten inte marknadsförts i större utsträckning?

- Duplettavdelningen har utgjort en diskret kanal för dupletter. Det var aldrig tänkt att bedriva någon bokhandel, säger Sundström.

Åbo Akademis Bibliotek lider av utrymmesbrist. Men kan stiftelsen undvara utrymme i samband med att många enheter flyttar till ASA-huset?

– Nej, det finns inga planer på fortsättning på verksamheten. Det är upp till biblioteket att avgöra om de har utrymmen till förfogande.

Duplettavdelningen baserar sig på donationer till Åbo Akademi. Redan under de första årens inströmning av bokgåvor förekom ofta samma böcker i flera donationer och på så vis bildades snart en samling ”dupletter”. Avdelningen fick sin nuvarande form i samband med akademins förstatligande år 1981.

På duplettavdelningens webbsida, upprätthållen av Åbo Akademis bibliotek, står det att syftet med avdelningen är att ”lyfta fram för länge sedan bortglömda författare och böcker, som ofta kanske saknar dagsaktuellt marknadsvärde, och som därför inte finns på antikvariaten men som trots det kan vara av vetenskapligt, kulturhistoriskt eller personhistoriskt intresse.”

Se även debattartikel i detta nummer.

TEXT & FOTO: Joanna Lindén