Meddelandens pärm

Meddelanden från Åbo Akademi
nr 10     6.6.2008

Åbo Akademi


Meddelandens arkiv
Sök i Meddelanden
Kontakta redaktionen


Aktuellt på ÅA:s webb
Diskussionsforumet
Evenemangskalendern
Meddelanden från ÅA
Sök i ÅA:s webb
Webbmail


Till ÅA:s startsida

”I mötet med det förflutna ligger hoppet om framtiden”


Av Helene Holmström
***BILD***
– Det tedde sig naturligt och spännande att pröva på att arbeta vid ÅA. Jag är intresserad av det svenska språkets geografiska variation och hade vänner och kolleger i Finland sedan tidigare, säger Lars Wollin, som är professor i svenska språket och går i pension i sommar.

– Jag är en treklöver av Lunds, Göteborgs och Uppsala universitet, och lägger man till Åbo Akademi är jag en fyrklöver, säger Lars Wollin och räknar upp alla högskolor han arbetat vid genom åren.

Wollin är professor i svenska vid ÅA, med översättningsteori och svensk språkhistoria som viktigaste specialområden. I sommar går han i pension efter 45 år i den akademiska världen.

– En höjdpunkt i min forskarbana var väl när jag hittade en modell för att beskriva hur översättning kan tänkas gå till på ett syntaktiskt plan. Det var i samband med att jag skrev min doktorsavhandling om latinöversättningen i Vadstena kloster under senmedeltiden. En annan höjdpunkt var den gradvis mognande insikten om språkets samspel med de yttre sammanhang det bär upp och bärs upp av.

Wollin inledde sina studier i Göteborg 1963 och kom 2003 till Åbo.

– Vid min professorsinstallation sade kansler Bertil Roslin till mig: ”Kom ihåg att svenskan är ÅA:s hjärta!”. De orden blev något av min ledstjärna. Att få vara med och utveckla och sköta ett frontämne vid akademin har varit en utmaning. Jag har försökt axla ansvaret genom att initiera intressant forskning, genom att utforma en levande undervisning, framförallt i grammatik och i språkhistoria, samt genom att ordna olika konferenser och seminarier kring språkhistoriska teman.

Det historiska perspektivet på språket väcker alltid ett spontant intresse hos studenterna i både Finland och Sverige.

– Ingen enda student har faktiskt någonsin frågat mig varför vi ska sitta och traggla med gamla dammiga texter. Språk som talar till oss från äldre tider fascinerar alla. I det mötet med det förflutna ligger hoppet om framtiden.

Wollin har också startat FILIS-projektet vid ÅA. Det är ett språk- och tvärvetenskapligt forskningsprojekt kring tidigmodern svensk fiktionsprosa i Sverige och Finland. Wollin och ett par av hans medarbetare har framställt en databas som idag omfattar cirka 12 000 titlar inom rikssvensk och finlandssvensk 1800-talslitteratur. Projektet kommer att sysselsätta honom även efter pensioneringen.

– Jag har tre doktorander som arbetar inom FILIS och jag kommer att behålla ansvaret för dem tills de disputerat.

I övrigt tänker Wollin fortsätta forska om svensk översättning i ett europeiskt och historiskt perspektiv.

– Jag är intresserad av det svenska språkets samspel med de stora europeiska kulturspråken.

Svenskan i Finland står enligt Wollin inför en dubbel problematik.

– Den ena ”fronten” (han gillar egentligen inte termen) berör samspelet med finskan, och här måste jag säga att jag är imponerad av djupet och kraften som jag mött i svenskan i Finland och i den svensk-finska tvåspråkigheten.

Sedan är ju svenskan, här liksom i andra jämförbara länder, också invecklad i ett samspel med engelskan, som leder till domänförluster inom bland annat företags- och forskningsvärlden.

– Strävan att hävda svenskan som ett komplett och samhällsbärande språk är aktuell i både Finland och Sverige. Fast egentligen är det ingen front, det handlar inte om krig och konflikt. Det vi bör sikta på är en levande tvåspråkighet. Blir vi bättre på engelska, blir vi bättre på svenska också. Svenskans utveckling på sikt ligger i ett harmoniskt samspel med vår tids lingua franca, som är engelskan, säger Wollin.